Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Święto Gminy Borowie połączone z Gminnymi Dożynkami 2022

Święto Gminy Borowie w tym roku było połączone z Gminnymi Dożynkami. Deszczowa pogoda pokazała jak nieprzewidywalna w pracy rolnika jest aura.

Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej, w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowanej przez księdza Marka Kukiela, homilię wygłosił proboszcz parafii w Latowiczu ks. Bogusław Wnuk. Bogato zdobione wieńce dożynkowe i chleby zostały pobłogosławione w trakcie mszy świętej podczas procesji z darami.

Później barwny korowód, z orkiestrą dętą na czele pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka przeszedł na plac przed remizą OSP. Tam po prezentacji wieńców i przekazaniu chlebów przez każde sołectwo, starostowie dożynek Państwo Barbara i Marek Serzyskowie przekazali symboliczny bochen chleba na ręce Wójta Gminy Pana Wiesława Gąski.

Uroczystość dożynkową poprowadzili Katarzyna Iwaniec dyrektor GOK w Borowiu oraz Tomasz Majczyna p.o. dyrektora GOPS w Borowiu.

W programie dożynek nie zabrakło rzadko spotykanego zwyczaju, obtańczenia wieńcy dożynkowych. Walczyka przygrywała kapela Mazowszaki. 

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Panie Pośle, Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze, Czcigodni Księża, Panowie Wójtowie, Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, Drodzy rolnicy,

Żniwa dobiegły już do pomyślnego końca, dlatego też organizując dzisiejsze dożynki pragnę Wam w ten sposób podziękować za trud pracy na roli, który nie ogranicza się tylko do okresu żniw, ale jest przecież trudem całorocznym. Wasza praca drodzy rolnicy, zasługuje na szczególne uznanie, bowiem dzięki Wam, codziennie na nasze stoły trafia chleb bez którego trudno wyobrazić sobie życie człowieka. Wiemy też, że wielu milionom ludzi na świecie brakuje tego chleba. Wiemy także jak we współczesnym świecie jest on mało szanowany. Doceniamy jego wartość wówczas gdy go nam zabraknie. Dostrzegając wielką wartość Waszej pracy drodzy rolnicy, życzę Wam satysfakcji z gospodarowania na roli, pomyślności i dobrego zdrowia, a także tego aby praca na roli była dla Was opłacalna. Spotykając się na tradycyjnym święcie plonów odwołujemy się do pięknych, praktykowanych już od wielu wieków tradycji dożynkowych. Tak jak nasi ojcowie i dziadowie pragniemy wspólnie świętować i cieszyć się z tego, że żniwa dobiegły końca, a w naszych domach nie zabraknie codziennego chleba i innych plonów ziemi.

Z wielką wdzięcznością oraz szacunkiem i podziwem dla ciężkiej pracy rolników wszyscy spoglądamy na przepiękne wieńce i niezwykle wymowne chleby dożynkowe, przyniesione przed chwilą przez starostów dzisiejszych dożynek Państwo Barbarę i Marka Serzysków, rolników z Gościewicza i delegacje z poszczególnych sołectw. Świadczą one o tym, że tegoroczne żniwa, przyniosły upragnione plony.

Dzisiejsza uroczystość dożynkowa , tak jak i te minione święta plonów, są wyjątkowymi wydarzeniami dla całej naszej społeczności lokalnej, bo z jednej strony pochylamy się nad ciężką pracą rolnika,, dziękujemy im za trud pracy, a z drugiej strony przyczyniamy się do kultywowania tradycji naszych dziadków, przypominamy młodemu pokoleniu jak wyglądały w dawnych czasach obyczaje żniwne.

Drodzy rolnicy,

Wasza praca na roli i miejsce gdzie ją wykonujecie –polska wieś – to podstawa narodowej tradycji i tożsamości. Tworzycie kulturę wsi w której jest zawsze miejsce na nowoczesność ale i podtrzymywanie tradycji naszych przodków. Niech te bochny chleba i przepiękne wieńce dożynkowe przypominają dzisiejszemu i przyszłemu pokoleniu, że bez rolnika i jego umiłowania do Ziemi nie może funkcjonować świat.

Szanowni Państwo,

Pomimo postępu cywilizacyjnego to rąk rolnika nie da się niczym zamienić jak też żadną maszyną całkowicie zastąpić. I chociaż tradycyjne narzędzia używane przed kilkudziesięcioma laty – sierp i cepy zastąpione zostały kombajnami, to współczesny rolnik ma wciąż co robić, odczuwa trud swojej ciężkiej pracy .. i wciąż brakuje mu czasu.

Jakże dzisiejsze rolnictwo i polska wieś różnią się od tego z przed półwieku.Tak naprawdę dzisiejsza wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś otworzyła szeroko się na współczesność, bo teraźniejszość tego od nas wymaga. Mieszkańcy wsi, tak jak mieszkańcy miast, w coraz większym stopniu mogą w równym stopniu korzystać z dóbr postępu cywilizacyjnego jakim są - telefony i internet, wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna, dobre drogi, dobrze wyposażone przedszkola i szkoły, dostęp do nowoczesnej służby zdrowia, kultury i sportu. W tym miejscu nadmienię, że Gmina Borowie jest zwodociągowana i skanalizowana, oznacza to że niemal 100% gospodarstw domowych ma w domu wodę i kanalizację. Samorząd gminy Borowie zabiega aby jak najwięcej środków finansowych pozyskać do gminnego budżetu. Stąd też prowadzimy budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej - w br oddaliśmy do użytku drogę w Iwowem wybudowaną za niemal 3 mln. zł z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, obecnie trwa budowa 9,5 km dróg w Łętowie, Gościewiczu, Kamionce i Głoskowie za kwotę 6,5 mln zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI Ład. Jeszcze w br przebudujemy blisko 6,5 km dróg gminnych za kwotę blisko 5,5 mln zł także w ramach Rządowego Programu Polski Ład, w br rozbudowana została także Szkoła w Iwowem za blisko 1 mln zł, kontynuujemy corocznie rozbudowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej aby w ten sposób umożliwić rozwój budownictwa mieszkaniowego przeznaczając na ten cel środki w kwocie do 3 mln zł, oczywiście w ramach pozyskanych środków rządowych Polski Ład i innych środków Polskiego Rządu. Na podkreślenie zasługuje również pomoc jaką uzyskujemy corocznie z budżetu Województwa Mazowieckiego na czele którego stoi Pan Marszałek Adam Struzik- są to środki na remonty strażnic, doposażenie strażaków w sprzęt ppoż, dotacje na drogi gminne - w br droga wybudujemy drogę o nawioechni asfaltowej Laliny – Iwowe, dotacje na remonty boisk sportowych czy też słynny Program Maz. Instr. Aktyw. Sołectw., gdzie corocznie 5 sołectw otrzymywało dotacje na wskazane cele. Współpracujemy także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie w wyniku czego pozyskujemy pomoc finansową na termomodernizacje strażnic, świetlic, dofinansowania zakupów samochodów czy też doposażenia strażaków w sprzęt ppoż. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to także instytucja, która wspomaga straże pożarne w doposażeniu w sprzęt i umundurowanie. Dzięki dobrej współpracy z Panem Starostą i Zarządem Powiatu Garwolińskiego w br wybudowany został odcinek drogi powiatowej do wsi Jamielne od wsi Iwowe, a także niebawem rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej Laliny – Redzyńskie.  Przed samorządem Borowia jeszcze wiele wyzwań bo zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Czynimy to wszystko po to, aby na wsi można było godnie żyć. Na zakończenie chcę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość, swoim współpracownikom, Pani Dyrektor GOK i pracownikom, za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, księżom za sprawowanie mszy św. w intencji rolników, Gminnej Orkiestrze za piękną oprawę dzisiejszej uroczystości, wszystkim delegacjom z poszczególnych sołectw za przygotowane bochny chleba, misternie wyplecione wieńce dożynkowe, KGW za włączenie się we współorganizację Święta Gminy, za wystawienie swoich stoisk, a także wszystkim sponsorom – przedsiębiorcom za przekazanie środków finansowych. Serdecznie dziękuję naszym parlamentarzystom za wspieranie naszych planów inwestycyjnych i wszystkim instytucjom i Urzędom z którymi na co dzień współpracujemy.

Szanowni zebrani, Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę pięknych przeżyć i dobrego odpoczynku, a rolnikom na kolejny rozpoczynający się rok rolniczego trudu mówię - Szczęść Boże.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak poseł na Sejm RP oraz Iwona Kurowska dyrektor Biura administracji i Inwestycji KRUS w Warszawie.

Wśród gości zaproszonych obecni byli: Marian Piłka były poseł na Sejm RP, Waldemar Sabak wójt Gminy Górzno, Maciej Błachnio wójt gminy Sobolew, Bogdan Świątek – Górski wójt gminy Latowicz, Marcin Zając przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny, Michał Jaworski zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie.

Po przemówieniach na scenie zaprezentowały się gminne zespoły ludowe: „Iwowianki” z Iwowego, „Lalinianki” z Lalin, „Chrominianki” z Chromina i „Borowianki” z Brzuzy. Od godziny 16.00 rozpoczęły się występy zespołów: Don Vasyl Junior, Kacper Blonsky oraz gwiazda wieczoru zespół DEJW.

Atrakcją tegorocznych dożynek były bogato wystawione stoiska kół gospodyń wiejskich, oferujące lokalne potrawy i napoje.

Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „BOYS” - Zgórze

 • /od prawej/ Marta Serzysko, Bożena Gąska, Wiesław Gąska,...
 • Iwona Kurowska podczas mszy świętej
 • Delegacja z bochnami chleba
 • Delegacja z bochnami chleba
 • Delegacja z bochnami chleba
 • Czytanie z kościele
 • Święcenie bochnów chleba
 • Święcenie bochnów chleba
 • Święcenie bochnów chleba
 • Święcenie bochnów chleba
 • Wieńce dożynkowe
 • Wieńce dożynkowe
 • Marta Serzysko, Wiesław Gąska
 • Eucharystia
 • Wieńce dożynkowe
 • Wieńce dożynkowe
 • Wieńce dożynkowe
 • Ludzie podczas mszy świętej
 • Ludzie podczas mszy świętej
 • Korowód na plac przed strażnicą OSP
 • Korowód na plac przed strażnicą OSP
 • Korowód na plac przed strażnicą OSP
 • Orkiestra Dęta z Borowia
 • Orkiestra Dęta z Borowia
 • Orkiestra Dęta z Borowia
 • Tomasz Majczyna, Katarzyna Iwaniec na scenie
 • Tomasz Majczyna, Katarzyna Iwaniec na scenie
 • KGW przed prezentacją wieńcy
 • Wiesław Gąska, Iwona Kurowska, Grzegorz Woźniak, Piotr Zając
 • Reprezentacja Borowia z wieńcem
 • Reprezentacja Brzuskowoli z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Chromina z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja z Dudki
 • Reprezentacja z Filipówki z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Głoskowa z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja z Gościewicza
 • Reprezentacja z Gozdu z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Iwowego z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Jaźwin z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Kamionki z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Lalin z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Łętowa z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Łopacianki z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Nowej Brzuzy
 • Reprezentacja Słupa Pierwszego z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Słupa Drugiego z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Starej Brzuzy z wieńcem dożynkowym
 • Reprezentacja Wilchty z wieńcem dożynkowym
 • Starostowie dożynek z bochnem chleba
 • Obrzęd "obtańczenia" wieńcy dożynkowych
 • Wieńce dożynkowe
 • Obrzęd "obtańczenia" wieńcy dożynkowych
 • Wieńce dożynkowe
 • Zespół ludowy podczas występu
 • Zespół ludowy podczas występu
 • Zespół ludowy podczas występu
 • Stanowisko Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Ludzie zgromadzeni na uroczystości
 • Kapela Mazowszaki
 • Don Vasyl Junior z zespołem
 • Ludzie podczas występu
 • Ludzie podczas występu
 • Ludzie podczas występu
 • Don Vasyl Junior z zespołem podczas występu
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Zabawa taneczna
 • Ludzie podczas zabawy tanecznej
 • Ludzie podczas koncertu Kacpra Blonskyiego
 • Kacper Blonsky
 • Kacper Blonsky podczas koncertu
 • Kacper Blonsky podczas koncertu
 • Kacper Blonsky podczas koncertu
 • Kacper Blonsky podczas koncertu
 • Koncert Kacpra Blonskyiego
 • Koncert Kacpra Blonskyiego
 • Koncert Kacpra Blonskyiego
 • Koncert Kacpra Blonskyiego
 • Koncert Kacpra Blonskyiego
 • Ludzie podczas koncertu Kacpra Blonskyiego
 • Zespół Dejw
 • Ludzie podczas koncertu zespołu Dejw

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie