Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Inwestycje realizowane w 2022 roku

1. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem

Wykonano zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130144W w miejscowości Iwowe. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe „BRUK-TRANS” Piotr Kowalczyk z siedzibą w Anielowie wykonał prace drogowe na odcinku 1 676,0 metrów i szerokości 5 metrów. Po prawej stronie drogi został pobudowany chodnik o szerokości 2 metry, po lewej stronie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 metra. Odwodnienie drogi zostało wykonane za pomocą rowów odkrytych. Wbudowany został kanał technologiczny i zjazdy gospodarcze.

Prace zostały wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 2 940 476,13 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotował ww. prace w wysokości 1 920 573,29 zł.

 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia prace budowlane wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia ułożoną kostę brukową wzdłuż drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi
 • Zdjęcie przedstawia przebudowę drogi
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga

2. Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Iwowem

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Iwowem o dwie klasy lekcyjne, świetlicę i kuchnię. Inwestycja została zakończona w lipcu 2022 roku przez firmę DOM S.C. z siedzibą w Sulbinach. Wartość wymienionego zadnia to kwota 886 941,93 zł.

 • Zdjęcie przedstawia dobudowaną część budynku szkoły
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w dobudowanej części...
 • Rozbudowywany budynek szkoły w Iwowem
 • Stołówka
 • Zaplecze kuchenne
 • Klasa lekcyjna - w pełni wyposażona
 • Korytarz

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzuskowola

Wykonawca FEDRO Sp. z o.o.  z siedzibą w Osiecku wykonał prace drogowe na odcinku 990,0 metrów. Na wymienionym odcinku została wykonana nawierzchnia asfaltowa. Prace zostały wykonane do 30 maja 2022 roku za kwotę 330 421,08 zł. (roboty budowlane + nadzór inwestorski).

 • Zdjęcie przedstawia drogę przygotowaną do wylania masy...
 • Zdjęcie przedstawia drogę przygotowaną do wylania masy...
 • Zdjęcie przedstawia zmodernizowana drogę
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna

4. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie - etap I

Wykonawca konsorcjum firm: PHU TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą Otwock ul. Żeromskiego 73K  i TOWEMO Sp. z o.o. z siedzibą Otwock ul. Marszałkowska 4 wykona wymienioną inwestycje za kwotę 6 597 850,02 zł do dnia 23 września 2022 r. Gmina otrzymała dotacje z programu Polski Ład wysokości 6 267 957,51 zł.

Wymienione zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • przebudowa drogi w miejscowości Głosków (ulica Szkolna)

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,355 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 6,1m. Wykonanie zjazdów i parkingu z kostki betonowej. Wykonanie dwóch progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.

 • Zdjęcie przedstawia drogę przed modernizacją
 • Zdjęcie przedstawia drogę przed modernizacją
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Droga po modernizacji - próg zwalniający
 • Droga po modernizacji
 • Zmodernizowana droga gminna wraz z poboczami
 • Zmodernizowana droga gminna wraz z poboczami

 • przebudowa drogi w miejscowości Łętów

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,859 km o szerokości 4,6 m - 4,5 m. Wykonanie czterech progów zwalniających, regulacji studzienek kanalizacyjnych i studzienek dla zaworów wodnych. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie oznakowania jezdni liniami.

 • Przebudowa drogi - pierwsza warstwa jezdni
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna
 • Zdjęcie przedstawia zakończoną inwestycję - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna
 • Zakończona inwestycja - droga gminna

 • przebudowa drogi w miejscowości Borowie, ul. Kasztanowa - Kamionka

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 2,800 km o szerokości zmiennej od 4,6 m do 5,6 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Wykonanie odwodnienia na długości 430,0 m.

 • Przebudowa drogi w miejscowości Kamionka
 • Zdjęcie przedstawia ukończoną inwestycję - droga gminna
 • Zdjęcie przedstawia ukończoną inwestycję - droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna
 • Zmodernizowana droga gminna

 • przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz

wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości 1,736 km o szerokości 5,5 m. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - stara...
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - stara...
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - siatka...
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - zakończona...
 • Przebudowa drogi w miejscowości Gościewicz - zakończona...
 • Zakończona inwestycja - droga gminna z poboczami z kruszywa
 • Zakończona inwestycja - droga gminna z poboczami z kruszywa

5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilchta

Wykonano sieć wodociągową w miejscowości Wilchta  na odcinku 295,0 m z rur PCV o średnicy 160 i wbudowano 3 hydranty nadziemne  przez Firmę PHU HYDROMIX Sebastian Piętka z siedziba Stara Huta 45 inwestycję wykonano za kwotę  108 652,37 zł. W najbliższym czasie nastąpi odbiór techniczny wykonanego zadania.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

6. Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Stara Brzuza w kierunku miejscowości Gościewicz

Trwają prace budowy sieci wodociągowej z sieciową pompownią wody w miejscowościach Stara Brzuza, Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz z rury Pn 10 fi 225 o długości 2 708,5 m. W ramach wymienionego zadania zostanie wybudowanych 19 hydrantów nadziemnych oraz jedna ciśnieniowa pompownia wody.

Wykonawca PHU HYDROMIX Sebastian Piętka wykona wymienioną inwestycję za kwotę 1 286 918,42 zł do października 2022 roku.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowalne podczas pracy

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka

Wykonano budowę sieci wodociągowej o średnicy fi 160 o długości 290,0 m  i średnicy fi 110 o długości 218,5 m, oraz wybudowano 4 hydranty nadziemne oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy fi 200 na długości 212,5 m.

Wykonawca Firma Instalacyjno-Budowlana INSTAL Grzegorz Retko z Emilianowa wykonała wymienioną inwestycje za kwotę 286 696,34 zł do 30 maja 2022 r.

 • Zdjęcie przedstawia teren budowy sieci wodociągowej
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac
 • Zdjęcie przedstawia sieć wodociągową
 • Zdjęcie przedstawia maszyny budowlane podczas prac

8. Zadanie pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w Gminie Borowie w miejscowości Słup Pierwszy”

W ramach zadania zostały zakupione następujące gry i tablice o tematyce ekologii:

 • Gra edukacyjna Kaganek wiedzy - Sekrety zwierząt i roślin leśnych – 1 szt.;
 • Gra edukacyjna Kostki Wiedzy Leśny Świat 7 szt. + tabliczka – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Labirynt Natury typ H - Wiem co jem w lesie – 1 szt.
 • Tablica edukacyjna pozioma - a. Wspólne życie roślin i zwierząt; b. Grzyby i ich niebezpieczne sobowtóry; c. Funkcje lasu – 3 szt.
 • Gra edukacyjna Multi Labirynt - Budowa warstwowa lasu – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Obserwator przyrody – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Odkrywca - 8 tabl. obrotowych - Gdzie żyją zwierzęta – 1 szt.
 • Gra edukacyjna Pamięciówka (16 tabliczek) - a. Świat roślin: te co smakują, leczą, pachną i zachwycają; b. Świat zwierząt: te co skaczą, biegną, fruną i pełzają; c. Rośliny Lecznicze (Jadalne) i Trujące – 3 szt.
 • Gra edukacyjna Seria Poznawcza – Zgadywanka - Groźne zwierzęta i niebezpieczne rośliny – 1 szt.

Ponadto, 11 czerwca 2022 roku, został zorganizowany piknik o tematyce ekologicznej.

Ogólny koszt zadania wyniósł 98 300,00 zł z czego 73 725,00 to pozyskana dotacja z WFOŚiGW stanowiąca  75 % kosztu zadania.

 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci
 • Zdjęcie przedstawia tablice informacyjne dla dzieci

9. Remont pomieszczenia socjalno-technicznego strażnicy OSP w Chrominie

W ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2022” zrealizowano remont pomieszczenia socjalno-technicznego strażnicy OSP w Chrominie. W zakres remontu wchodziły niżej wymienione prace budowlane:

 • wykonanie remontu pęknięć na ścianach i suficie, położenie tynku i malowanie farbą emulsyjną na powierzchni, wykonanie prac malarskich, ułożenie płytek na części ściany,
 • obsadzenie narożników przy oknach i otworach drzwiowych,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych LED i białego montażu,
 • remont posadzki z podniesieniem poziomu i położeniem płytek gres,
 • wymiana jednej pary drzwi.

Koszt zadania wyniósł 30 000,00 zł. Kwota w 100 % stanowiła pomoc finansową w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie
 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie
 • Wyremontowane pomieszczenie w strażnicy OSP w Chrominie

10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowości Laliny i Iwowe

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o długości 900,00 m oraz pobocza z kruszywa łamanego na działkach nr 1047 w miejscowości Iwowe oraz 662/3 w miejscowości Laliny.

Na powyższe zadanie gmina Borowie uzyskała dofinansowanie w kwocie 164 000,00 zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). 

Realizacja zadania nastąpi w terminie do 31 października 2022r.

 • Zdjęcie przedstawia drogę gminną przed modernizacją
 • Zdjęcie przedstawia drogę gminną przed modernizacją

11. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie - etap II

Wykonawca zadania firma FEDRO Sp. z o.o z Osiecka wykona wymienioną inwestycję za kwotę 5 396 648,37 zł w terminie do 15 listopada 2022r. Gmina Borowie otrzymała dotacje z programu Polski Ład w wysokości 4 875 941,29 zł.

Wymienione zadanie obejmuje swoim zakresem:

 • przebudowa drogi w miejscowości Jaźwiny - Nowa Brzuza

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 2,148 km o szerokości 4,60m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75 m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją

 • przebudowa drogi na odcinku Brzuskowola - Filipówka

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 1,430 km o szerokości 4,50m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją
 • Droga gminna przed modernizacją

 • przebudowa 4 odcinków dróg w miejscowości Wilchta
Odcinek nr 1

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 1,440 km o szerokości 4,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

Odcinek nr 2

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,618 km o szerokości 5,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m. Wykonanie parkingu przy zbiorniku wodnym.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

Odcinek nr 3

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,470 km o szerokości 4,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

Odcinek nr 4

  • Wykonanie 2 warstw nawierzchni asfaltowej (wiążącej i ścieralnej) na długości 0,430 km o szerokości 5,00m.
  • Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego po obu stronach o szerokości 0,75m.
 • Droga przed modernizacją
 • Droga przed modernizacją

12. Wykonanie projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościewicz, Brzuskowola

Projekt zostanie opracowany przez firmę PRO-SANT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran z Garwolina. Za opracowanie projektu wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 24 600,00 zł.

13. Wykonanie projektu instalacji przydomowych oczyszczalni w miejscowości Borowie ul. Biela, Filipówka, Jaźwiny, Iwowe, Słup Drugi

Projekt zostanie opracowany przez firmę PRO-SANT Biuro Usług Inżynieryjnych Daniel Baran z Garwolina. Za opracowanie projektu wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 43 050,00 zł

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionce

15. Remont obiektów sportowych w Głoskowie

W ramach zadania zostaną wykonane:

 • roboty przygotowawcze,
 • remont boiska piłkarskiego w tym drenaż,
 • wykonanie odwodnienia boiska,
 • wykonanie prac brukarskich,
 • wykonanie remontu podłóg zaplecza kontenerowego boisk,
 • formowanie skarp i obsianie trawą.

02.09.2022 r. został wyłoniony wykonawca zadania na podstawie zapytania ofertowego. Firma MARTINEX Firma Ogólno-Budowlana Marcin Soczewka za wymienione zadanie otrzyma wynagrodzenie w kwocie 134 000,00 zł. Gmina Borowie uzyskała dotacje 100 000,00 zł w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego MIWIS "Mazowsze dla sportu 2022".

Termin realizacji zadania do 30.11.2022 r

 • Zniczona podłoga przebieralni boiska
 • Wnętrze budynku - wylana posadzka
 • Prace budowlane przy boisku "Orlik"
 • Odwodnienie boiska

16. Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem

W zakres termomodernizacji będą wchodzić niżej wymienione prace budowlane:

 • roboty przygotowawcze i demontażowe,
 • docielplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 18cm w ilości 103,1 m2,
 • ocieplenie ościeży płytami ze styropianu gr. 4 cm,
 • montaż ochronnych narożników,
 • wykonanie elewacji z tynków silikonowych,
 • wykonanie elewacji z tynku mozaikowago,
 • wykonanie obróbki blacharskiej.

Za wykonanie zadania firma ŁUKPLAST Andrzej Dylak z Łukowa otrzyma wynagrodzenie 34 106,33 zł z czego 30 000,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Warszawie.

Termin realizacji zadania do 30.09.2022 r.

 • Zdjęcie przedstawia strażnicę OSP w Iwowem przed...
 • Zdjęcie przedstawia strażnicę OSP w Iwowem przed...
 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem_2
 • Częściowa termomodernizacja budynku OSP w Iwowem_1

Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego

Zakupu urządzeń na plac zabaw w miejscowości Słup Drugi

Zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe w postaci huśtawek, karuzeli oraz zjeżdżalni dla mieszkańców Słupa Drugiego. Planowany koszt zadania wyniósł 20 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 50 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

 • Tablica informacyjna MIAS
 • Plac zabaw
 • Huśtawka i zjeżdzalnia na placu zabaw
 • Karuzela na placu zabaw

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionka (w kierunku tzw. Czarnowa).

W ramach przedmiotowego zadania przeprowadzone zostały prace modernizacyjne oświetlenia ulicznego polegające na montażu 5 słupów oświetlenia ulicznego, wykonaniu okablowania linii oraz montażu 6 opraw oświetleniowych typu LED wzdłuż drogi gminnej 130110W na odcinku 300 mb.

Koszt tego zadania wyniósł 23 000 zł w tym pozyskana dotacja w wysokości 10 000 zł stanowiąca 43,47 % kosztów zadania w ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”.

 • Tablica informacyjna MIAS
 • Zdjęcie przedstawia oświetlecznie uliczne.
 • Zdjęcie przedstawia oświetlenie uliczne
 • Zdjęcie przedstawia oświetlenie uliczne

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie