Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.10.24

  Formularz zapotrzebowania na węgiel

 • 2022.10.24

  Preferencyjny zakup paliwa stałego

  W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Borowie został zobowiązany do pilnego przedłożenia Wojewodzie Mazowieckiemu informacji o ilości węgla oraz o liczbie gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na preferencyjnych warunkach.
  Należy podkreślić, że zakupu węgla w preferencyjnej cenie mogą dokonać mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Uprawnione osoby, mające trudności z zakupem węgla mogą zgłaszać swoje potrzeby do Urzędu Gminy w Borowiu osobiście lub telefonicznie pod numerem 256859070. Cena zakupu węgla na preferencyjnych warunkach nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto.
  Pozyskane informacje pomogą wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób, zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. zakupu preferencyjnego.
 • 2022.10.24
  Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

  Obywatelski monitoring programów finansowanych z funduszy UE

  Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

 • 2022.10.20

  Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap II

 • 2022.10.20

  Termomodernizacja budynku OSP w Chrominie – etap I

 • 2022.10.18
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie

 • 2022.10.17
  Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną

  „Pod Biało – Czerwoną”

  Zadanie pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Borowie w ramach Projektu "Pod biało-czerwoną."

 • 2022.10.17

  Dzień Edukacji Narodowej

  14.10.2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji z udziałem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy Borowie.

 • 2022.10.14

  Projekty edukacyjne ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych:

  • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • 2022.10.13
  Plakat promujący zbiórkę elektroodpadów

  Zbiórka elektroodpadów

  Jednostki OSP z terenu naszej gminy włączyły się do działań Green Office Ecologic mającej na celu przeprowadzenie akcji: Strażaków wspierajmy, elektrosprzęt oddajmy! Zapraszamy do udziału w zbiórce!

  Numer telefonu do koordynatora: 798 489 720

  Akcja prowadzona jest do 5 listopada.

Stronicowanie

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie