ODPADY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Drukuj
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów powstających wskutek prowadzonej działalności rolniczej tj. folie po sianokiszonce, sznurki, worki po nawozach, big bagi, opakowania po koncentratach, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe itp. informujemy, że w/w odpady nie są odpadami komunalnymi, a ich zagospodarowanie jest obowiązkiem rolnika.

W ramach systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych. Odpadów z działalności rolniczej nie można wystawiać razem z odpadami komunalnymi firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy.
Nie przyjmujemy ich również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borowiu, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady z działalności rolniczej np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Ponadto opony rolnicze można oddać w punktach świadczących usługę wymiany takich opon lub tam gdzie dokonywany jest zakup nowych opon w momencie realizacji zakupu.

 

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.