Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gospodarka odpadami

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Borowie, że zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01.07.2013 r. Gmina przejęła odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu zbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za opłaty ustalone przez Radę Gminy. Gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony, w którym wyłoniła wykonawcę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Borowie. Spośród firm składających oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08 – 400 Garwolin.
Ponadto informuję, iż firma EKO LIDER odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców gminy Borowie w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Prawo lokalne

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.