Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Poprawiono: 05 grudzień 2017
Utworzono: 17 październik 2017

W dniu 13 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu odprawioną przez wikariusza ks. Kamila Daniluka w intencji pracowników oświaty.

W uroczystości oprócz pracowników oświaty udział wzięli: Kamila Sabak reprezentująca Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, ks. Kamil Daniluk wikariusz parafii Borowie, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie, Katarzyna Iwaniec dyrektor GOK w Borowiu, Katarzyna Wirtek kierownik GOPS w Borowiu, Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty Urzędu Gminy Borowie oraz Łukasz Rosłaniec i Krzysztof Szczypek Policjanci z Zespołu do spraw Prewencji w Borowiu.

Uroczystość otworzył Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, który powitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości, a następnie skierował następujące słowa do pracowników oświaty:

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

  W dniu 14 października, obchodzony jest w naszym kraju  Dzień Edukacji Narodowej – Święto Nauczycieli i Wszystkich Pracowników Oświaty. Dziś, w przededniu tego pięknego święta spotykamy się na gminnych uroczystościach . W tym szczególnym dniu, gdy nasze myśli biegną do polskiej szkoły, nie może zabraknąć życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli, za ważną rolę jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Moja wdzięczność wynika z zaangażowania w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Takie święto, to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnego młodego pokolenia Polaków. Jeden ze znanych polskich uczonych mówił o nauczycielach:

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”.

W taki sposób można powiedzieć o kimś, kto swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych cieszyć się niekwestionowanym autorytetem.

 We współczesnym świecie, autorytetów potrzebują zarówno małe dzieci jak i wkraczająca w dorosłe życie  młodzież. To nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel może być i zapewne w większości jest w życiu ucznia, jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także samodoskonalenia. Jaki jest więc ten idealny nauczyciel? Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością, ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać zindywidualizowane podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzać zarówno szacunek jak i uznanie.

Budowanie autorytetu to proces żmudny i długotrwały. Tworzenie więzi opartej na szacunku, zaufaniu, i zdolności do kompromisu trwa całymi latami. Dlatego mądry, doświadczony nauczyciel będzie taki partnerski układ cenił i pielęgnował. Nauczyciel uznawany przez uczniów za autorytet nie wygłasza raniących uwag i komentarzy. Potrafi słuchać i przyjmować racje innych. Dobry nauczyciel nie wypowie słów, że nie lubi pracy z małymi dziećmi. Dobry pedagog szanuje ucznia. Pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciel powinien także inspirować wychowanków do rozwijania własnych zainteresowań. Pracy nauczyciela powinna nieustannie towarzyszyć myśl o tym, że uczestniczy w ważnym procesie kształtowania przyszłych pokoleń. Od współczesnego nauczyciela oczekuje się ustawicznego dokształcania, troszczenia się o awans zawodowy i podnoszenia swoich kwalifikacji.   Doskonalmy się sami, a najdoskonalej wychowamy nasze dzieci” – czyż nie jest to powiedzenie które winno przyświecać dobremu nauczycielowi?.  Nauczyciel musi mieć wiedzę i umieć tą wiedzę przekazywać innym. „Choćby bowiem posiadał wiele wiadomości, choćby był nawet prawdziwym uczonym, to bez powyższego przymiotu wiedza jego będzie podobna do szkatułki mieszczącej w sobie drogocenne skarby, do której klucz utracono” – pisał jeden z uczonych. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji, oraz znajdowania sensu życia. Stosunek do ucznia jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. Przysłuchując się tym oczekiwaniom stawianym nauczycielowi – autorytetowi, łatwo dostrzec, że nie każdy sprostałby tej roli. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich wychowanków. To one powinny być i zapewne są dla Was, drodzy pedagodzy najcenniejszą nagrodą.

Wiem, że w naszych szkołach w gminie Borowie nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia i działania zbiorowego uczniów. Jesteście zdolni do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdziwej życzliwości. Z okazji dzisiaj obchodzonego  święta – Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Państwu wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki.

Życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców.

 „Pełnia życia jest wtedy, gdy ma się przekonanie, że robi się coś ważnego, potrzebnego, to, co przynosi pożytek ludziom i społeczeństwu”.

Jako Wójt Gminy Borowie wraz z całym samorządem dokładamy wszelkich starań, by ułatwić realizację stawianych przed Wami zadań. Edukacja młodych pokoleń leży nam szczególnie na sercu, bowiem dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro.

Priorytetem moich działań było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów. Jak Państwo wiecie na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe,    oraz dwa przedszkola i jeden punkt przedszkolny. Do niedawna funkcjonowały dwa gimnazja, które z mocy zmiany prawa oświatowego zostały włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. Samorząd w swoim budżecie corocznie przeznacza znaczne środki finansowe wykraczające poza otrzymywaną subwencję oświatową zarówno na bieżące funkcjonowanie jak również na inwestycje i remonty, które w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki. Z tych ważniejszych inwestycji – przed nami rozbudowa Zespołu Szkół w Głoskowie i rozbudowa szkoły i budowa Sali gimnastycznej w Iwowem. Od nowego roku szkolnego planuję podjęcie działań w celu utworzenia przedszkola w Iwowem i połączenia w jeden Zespół szkół.

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę i zaangażowanie, nie tylko to w życie szkoły, ale również na rzecz lokalnego społeczeństwa naszej gminy. Udział młodzieży w uroczystościach religijno – patriotycznych czy też akcjach charytatywnych to cenne drogowskazy dla naszej młodzieży. Życzę Państwu dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanych codziennych obowiązków, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Doceniając wyjątkowo sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków związanych z pracą wychowawczo-pedagogiczną wśród dzieci i młodzieży z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy przyznał nagrody pieniężne po 2 500zł dla niżej wymienionych nauczycieli:

 1. Zespół Szkół w Głoskowie:
 • Małgorzata Piętka
 • Katarzyna Serzysko
 • Agnieszka Osińska
 • Marzena Nowak
 1. Zespół Oświatowy w Borowiu:
 • Ewa Wielgosz
 • Iwona Serzysko c. Edwarda
 • Renata Krupa
 • Agnieszka Bany
 • Hanna Baran
 • Anna Borkowska
 • Marcin Mucha
 • Olga Zadrożna
 • Mateusz Gąska
 • Jolanta Górska
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:
 • Jolanta Maszkiewicz
 • Grażyna Matysek

 

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali:

 1. Zespół Szkół w Głoskowie:

 

Nauczyciele i wychowawcy:

 • Marlena Kowalska
 • Aleksandra Elmerych
 • Joanna Baran

Administracja i obsługa:

 • Mirosława Bogucka
 • Genowefa Kowalska
 • Monika Mikulska

 

 1. Zespół Oświatowy w Borowiu:

 

Nauczyciele i wychowawcy:

 • Małgorzata Pałyska
 • Jolanta Tomaszewska
 • Dorota Grzegrzółka
 • Małgorzata Sałasińska
 • Agnieszka Dzadz
 • Elżbieta Aniszewska-Serzysko
 • Bożena Lipińska
 • Katarzyna Mucha

Administracja i obsługa:

 • Danuta Przybysz
 • Urszula Barcikowska
 • Lidia Osiak
 • Jolanta Mućko
 • Tadeusz Tomaszewski
 • Małgorzata Baran
 • Teresa Kordaś
 • Elżbieta Baran

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem

 

Nauczyciele i wychowawcy:

 • Katarzyna Kot
 • Marzena Kopańska

Administracja i obsługa:

 • Zofia Piotrowska

Miłym akcentem tegorocznego święta było złożenie ślubowania przez Panią Olgę Zadrożną z Zespołu Oświatowego w Borowiu  i wręczenie jej Aktu na nauczyciela mianowanego.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.