Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Borowie

K I E R O W N I C T W O   U R Z Ę D U

 

Wójt Gminy - mgr inż. Wiesław Gąska, Kierownik USC,

Sekretarz Gminy - mgr inż. Marta Serzysko, pokój nr 10

Skarbnik Gminy – Główny Księgowy Budżetu - mgr Hanna Ośko, pokój nr 11

 

 

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

  mgr Izabela Baran - Kierownik wydziału - księgowa budżetowa, tel. wew. 18

 

mgr Aneta Oszkiel - Inspektor ds. planowania i księgowości budżetowej, tel. wew. 18

mgr Danuta Bielak-Baran - Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, tel. wew. 21

mgr Karolina Gromada - Inspektor ds. księgowości podatkowej, tel. wew. 21

mgr Agnieszka Jesień - Inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy, tel. wew. 22

 Joanna Gajowniczek - pomoc administracyjna ds. płac, tel. wew. 19

 

 WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

inż. Jacek Walecki - Kierownik wydziału, tel. wew. 23

mgr inż. Artur Zieliński - Inspektor ds. przygotowania i zarządzania projektami, tel. wew. 16

inż. Robert Bielecki - Inspektor ds. planowania przestrzennego i dróg, tel. wew. 23

 

  mgr inż. Ewelina Jargiło - Inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji, tel. wew. 24

 

mgr inż. Karol Chmielak  - Inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami, tel. wew. 24

 

                     mgr Piotr Zając - Referent ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska,tel. wew. 16

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

                                          mgr inż. Wiesław Gąska  - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

             mgr Sylwia Gąska - Z-ca Kierownika USC, tel. wew. 14.

Hanna Sitek - Pomoc administracyjna, tel. wew. 14

 

WYDZIAŁ SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNY I SPORTU

mgr Małgorzata Wielgosz - Górzkowska - Kierownik wydziału, tel. wewn. 10

 

 

 

                                               Marcin Ositek - Informatyk, tel. wewn. 10

 

mgr Aneta Krzewska - Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, tel. wew 20

mgr Kacper Wolański - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych, stypendium i Karty dużej rodziny, tel. wew. 20

 

                                                            OBSŁUGA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

                        

                                   1. Łukasz Osiak               - pomoc administracyjna

                                   2. Marek Kurzawa           - pomoc administracyjna

                                   3. Przemysław Sabak      - pomoc administracyjna

 

 

                                                     SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBSŁUGI RADY GMINY

mgr Karolina Grążka - Referent, tel. wew. 24

 

                                                 Biuro Obsługi Interesantów

 

                     mgr Piotr Czerkawski        - pomoc administracyjna ( 1/2 etatu)

                            Ewelina Anczarska     -  pomoc administracyjna

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.