Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

  • Szkic budynku na zielonym tle

Deklaracje - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Wójt Gminy Borowie przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządzający budynkiem jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw nie tylko na budynki mieszkalne- deklaracja A, ale również na budynki i lokale niemieszkalne- deklaracja B. Jeśli twoje źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku to na złożenie niniejszej deklaracji masz 14 dni!
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie – bezpośrednio do systemu teleinformatycznego CEEB z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu;

Na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

  • w wersji papierowej – wypełniony dokument należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy lub wysłać listem; dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Formularz deklaracji w formie papierowej znajduje się stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji-i-wnioskow

lub można go pobrać w Urzędzie Gminy.


W przypadku mieszkania w bloku to zarządca ma obowiązek zgłosić wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza, wówczas deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie