Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Debata nad raportem o stanie Gminy Borowie za 2021 rok

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz., 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Borowie w terminie do 31 maja  2022 roku zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za 2021 rok. Raport dostępny jest na stronie gminy (https://www.bip.borowie.pl/plik,735,zarzadzenie-nr-62-2022-wojta-gminy-borowie-z-dnia-26-maja-2022-roku-br-w-sprawie-przedstawienia-radzie-gminy-borowie-raportu-o-stanie-gminy-za-2021-rok.pdf). 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Borowie za 2021 rok zabiorą głos radni oraz chętni mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest, zgodnie z art. 28aa, ust. 6-8 wyżej przywołanej ustawy o samorządzie gminnym złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Gminy poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie rozpatrywany Raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącej  Rady Gminy zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Borowie za 2021 rok odbędzie się w dniu 20 czerwca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 14 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu, ul. Garwolińska 19.

 

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie