Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Przypominamy, że w przypadku, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość właściciel nieruchomości ma obowiązek uaktualnienia tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zatem informujemy, że mieszkańcy gminy, którzy przyjęli do swoich domów, nieruchomości uchodźców z Ukrainy też są zobligowani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podanie aktualnej liczby osób, która zamieszkuje i generuje odpady. W przypadku zabudowy jednorodzinnej należy złożyć zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty a w przypadku zabudowy wielolokalowej należy zaktualizować liczbę zamieszkującą lokal, nieruchomość u zarządcy wspólnoty i zarządca musi złożyć deklarację zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Borowie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap. Deklaracje są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie.

Zachęcając do aktualizacji deklaracji śmieciowych, równocześnie zachęcamy mieszkańców do składania tzw. „wniosków pobytowych za przyjęcie uchodźców z Ukrainy”, czyli wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie refundacji kosztów za przyjęcie uchodźców pod swój dach na mocy przyjętej tzw. specustawy (40 zł/os./dzień). Wnioski te można składać w Urzędzie Gminy w Borowiu.

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie