Menu

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Borowie
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
08-412 Borowie

tel. +48 25 685 90 70
fax.: +48 25 685 90 72
email: gmina@borowie.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /928m9fdun6/skrytka

Aktualności

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że osoby przyjmujące uchodźców z Ukrainy w swoich domach mogą już składać wnioski o świadczenie pieniężne. Świadczenie przysługuje w kwocie 40 zł za dzień pobytu przez okres nie dłuższy niż 60 dni na każdą przyjętą osobę, której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie.

Świadczenie jest wypłacane z dołu, tj. za okres, który już minął.

Wniosek musi zawierać:

  • imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy,
  • imię i nazwisko osób przyjętych na zakwaterowanie oraz numer PESEL jeżeli został nadany lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku nadania numeru PESEL,
  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
  • numer rachunku bankowego, na który świadczenie ma zostać wypłacone (świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce).

Wypłata świadczenia może zostać uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 605)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608)

Wróć

Odnośniki

Kontakt

   
Urząd Gminy Borowie
e-mail gmina@borowie.pl
ul. Aleksandra Sasimowskiego 2
tel.: +48 25 685 90 70
08-412 Borowie
fax.: +48 25 685 90 72
NIP: 8261386190
   
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP /928m9fdun6/skrytka
[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Gminy Borowie