Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Zarządzenia 2018

Załączniki:
Pobierz plik (024.pdf)Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 marca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]115 kB
Pobierz plik (023.pdf)Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie działki nr 8/7 położonej w Dudce]38 kB
Pobierz plik (022.pdf)Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Borowie]35 kB
Pobierz plik (021.pdf)Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]344 kB
Pobierz plik (020.pdf)Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2018 roku[w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku.]249 kB
Pobierz plik (019.pdf)Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku[w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2017 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy]9256 kB
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 marca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn:"Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie".]40 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 marca 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]75 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 13 marca 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie]36 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 8 marca 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn: "Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie"]40 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok. ]329 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2018 roku [w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 rok]96 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Borowe z dnia 27 lutego 2018 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.]40 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lutego 2018 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]42 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 lutego 2018 roku[w sprawie nabycia gruntów pod budowę pompowni.]47 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 20 lutego 2018 roku[w sprawie wprowadzenia podwyżek płac w oświatowych jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Borowie.]40 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 15 lutego 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie]38 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 lutego 2018 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie.]39 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.]114 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2018 roku[w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Borowiu.]44 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 stycznia 2018 roku[w sprawie przydziału godzin na potrzeby kształcenia indywidualnego.]42 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 stycznia 2018 roku[w sprawie zobowiązania do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w 2018 roku]34 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 stycznia 2018 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok]85 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2018 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]32 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.