Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Zarządzenia 2019

Załączniki:
Pobierz plik (018.pdf)Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 marca 2019 roku[w sprawie nabycia na rzecz Gminy Borowie działek nr 78/3, 80/3, 84/12, 84/8, 101/4, 87/2, 103/7 położonych w Brzuskowoli.]43 kB
Pobierz plik (017.pdf)Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 marca 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu.]42 kB
Pobierz plik (016.pdf)Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 marca 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pana Karola Chmielaka.]54 kB
Pobierz plik (015.pdf)Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 marca 2019 roku[w sprawie przekazania spraw z zakresu inwestycji.]75 kB
Pobierz plik (014.pdf)Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]404 kB
Pobierz plik (013.pdf)Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 28 lutego 2019 roku[w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Eweliny Jargiło]52 kB
Pobierz plik (012.pdf)Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 22 lutego 2019 roku[w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na zdanie pn: Dostawa Grysu Dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]41 kB
Pobierz plik (011.pdf)Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 lutego 2019 roku[w sprawie rezygnacji z przysługującego Gminie Borowie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości.]46 kB
Pobierz plik (010.pdf)Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 11 lutego 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę grysu dolomitowego na drogi gminne w Gminie Borowie]39 kB
Pobierz plik (009.pdf)Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 31 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok]136 kB
Pobierz plik (008.pdf)Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2019 roku[w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 oraz lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku o nr porządkowym 139 we wsi Iwowe a także ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargu.]58 kB
Pobierz plik (007.pdf)Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Borowiu]31 kB
Pobierz plik (006.pdf)Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 21 stycznia 2019 roku[w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Borowie]48 kB
Pobierz plik (005.pdf)Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 14 stycznia 2019 roku[w sprawie procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy nr RPMA.04.02.00-14-5425/16-00 o dofinansowanie Projektu ]444 kB
Pobierz plik (004.pdf)Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Borowie.]81 kB
Pobierz plik (003.pdf)Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy Borowie]130 kB
Pobierz plik (002.pdf)Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 4 stycznia 2019 roku[w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok.]179 kB
Pobierz plik (001.pdf)Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 stycznia 2019 roku[w sprawie określenia stałego zapasu gotówki w kasie Urzędu Gminy]33 kB

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.