Gminne Dożynki w Borowiu

Drukuj
Poprawiono: 17 styczeń 2020
Utworzono: 02 wrzesień 2019

1 września 2019 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu, które tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. W intencji rolników mszę odprawił proboszcz parafii ks. Marek Kukiel.

Po mszy z racji przypadającej 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej delegacja:  Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Wiesław Gąska Wójt Gminy, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Tomasz Metera radny rady gminy i przedstawiciel Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1. Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona z Garwolina,  przemaszerowała na cmentarz parafialny, gdzie złożyła wieniec pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę 1939-1945” upamiętniając poległych w II Wojnie Światowej.

0093.jpg 0094.jpg 0095.jpg

0096.jpg 0097.jpg

Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie 5 zaprzęgów konnych z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi. Następnie maszerowały delegacje z poszczególnych sołectw i mieszkańcy gminy i powiatu.

Korowód dożynkowy zatrzymał się przy „Pomniku Niepodległości”, gdzie delegacja w osobach: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Maciej Błachnio Wójt Gminy Sobolew, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie i Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wieniec upamiętniając 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

0137.jpg 0138.jpg 0139.jpg

0140.jpg

Tradycyjnie uroczystość dożynkową poprowadzili Marzena Nowak wiceprzewodnicząca rady gminy Borowie oraz Tomasz Majczyna wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu.

Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy: Wójtowi Wiesławowi Gąsce i Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Szaniawskiej. Dokonali tego starostowie dożynek państwo Bogumiła i Marek Obłoza z Lalin, a następnie pozostałe delegacje z: Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Słupa Drugiego, Brzuskowoli, Filipówki, Gościewicza, Łopacianki, Borowia, Jaźwin,  Gozdu, Słupa Pierwszego, Głoskowa, Dudki, Lalin, Chromina, Kamionki, Wilchty, Łętowa i Iwowego.

Uczestnicy dożynek obtańczyli wieńce dożynkowe przy walczyku przygrywanym przez Kapelę „Bocianisko”.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

„Panie Pośle,

Pani Burmistrz

Panie i Panowie Wójtowie

Szanowni radni powiatowi i gminni

Szanowni Księża

Drodzy rolnicy

Dostojni Goście

Szanowni Mieszkańcy,

 

Przed chwilą,  z rąk starostów dzisiejszych dożynek, którymi są Państwo Bogumiła i Marek Obłozowie z Lalin, z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Alicją Szaniawską, otrzymaliśmy pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które dojrzewało na borowieckiej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar chleba, dziękujemy także wszystkim delegacjom poszczególnych sołectw za przekazane nam bochny chleba. Cieszymy się, że przedstawiciele sołectw tak licznie włączyli się również w tym roku, w ten piękny dożynkowy zwyczaj.

 

Szanowni państwo,

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, to także piękne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców wsi.  Dożynki są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań rolników o to, by plony były jak najobfitsze.

To taki dzień w którym mówimy o naszych rolnikach, i o ich ciężkiej pracy,
o ewentualnych trudnościach w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tej pracy i zaangażowaniu codziennie  na polskie stoły  trafia  chleb.

Dla każdego mieszkańca wsi najważniejszą wartością była i nadal jest ziemia , jej uprawa i to  co może ona w wyniku całorocznego trudu rąk ofiarować jej gospodarzowi – owoc ziemi jakim jest  chleb. Wszystko co ziemia da stanowi podstawę egzystencji człowieka. Ziemia zatem,   jak mówią rolnicy   żywi człowieka ale w zamian, wymaga ciągłych starań i zabiegów, Ten rok dla rolnika, to kolejny rok szczególnie  ciężki z uwagi na wielotygodniowy okres suszy. Sprawiła ona, że plony płodów rolnych są dużo mniejsze niż być powinny. Rolnicy zastanawiają się jak utrzymać posiadane stada zwierząt.

Szanowni Państwo,

Pomimo, że nastąpiła mechanizacja w rolnictwie, że w wielu pracach pomagają nam maszyny to rąk rolnika nie da się zastąpić. Często o rolnikach mówimy w chwilach trudnych dla społeczeństwa, rzadziej w chwilach trudnych dla rolnictwa i rolnika.

 

Szanowni Państwo

Gmina Borowie to typowa wiejska i nieduża obszarowo gmina, bowiem zajmuje powierzchnię nieco ponad 8 tys. hektarów, w której mieszka 5300 mieszkańców w 19 sołectwach. 

Rolnicy naszej gminy uprawiają głównie żyto, pszenicę, mieszanki  zbóż, owies i pszenżyto a także kukurydzę, ziemniaki i inne pastewne. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie upraw kukurydzy, co jest odzwierciedleniem wzrostu pogłowia bydła a w szczególności krów mlecznych . Od wielu lat obserwujemy   wzrost bydła  w tym mlecznego a co za tym idzie wzrost produkcji mleka.  W  produkcji mleka rolnicy Gminy Borowie zajmują II miejsce w powiecie garwolińskim sprzedając 6 854 tys. litrów mleka i 4 miejsce w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie ,  co stanowi 6,4 % całego skupu tej Spółdzielni.

 Do największych producentów zaliczają się kolejno, tacy rolnicy jak Pan Krystian Wielgosz z Gozdu ( 297 tys. l. mleka), Pan Mirosław Gaładyk z Łopacianki (215 tys. l.), Pan Wiesław Szeląg z Iwowego 166 tys. l.), Pan Grzegorz Jaroń z Gozdu ( 157 tys. l.), Pani Bogumiła Obłoza z Lalin( 140 tys. l), Pan Robert Baran z Filipówki (137 tys. l.) Pan Czesław Gasek  z Jaźwin (121 tys. l.),  Pan Bogdan Reda z Łopacianki (120 tys. l.) i Pan Marcin Makowski z Łopacianki (117 tys. l.).

Gmina Borowie to także gospodarstwa  specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej  a do największych producentów zaliczamy Pana Dominika Szopę z Gozdu, Pana  Adama Zboinę z Filipówki czy też Panów Włodzimierza Sabaka  z Lalin i  Bogdana Sabaka z Iwowego.

Szanowni Państwo

Jak już wspomniałem Gmina Borowie to typowo rolnicza gmina, na terenie której brak jest  większych zakładów pracy. Dlatego też posiadamy nieduży około 25 milionowy budżet, gdzie znaczna część tego budżetu przeznaczana jest na funkcjonowanie oświaty, nowe inwestycje proekologiczne w tym kanalizację sanitarną, remonty i modernizacje dróg, czy też oświetlenie uliczne. Posiadane środki są nie współmierne do potrzeb naszej społeczności. Dlatego też musimy planować zadania w taki sposób aby uwzględniać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców. Z wielką uwagą śledzimy możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych. Priorytetem naszych samorządowych działań jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie, dotychczas na jej budowę wydaliśmy ponad 30 milionów złotych. Potrzeba jeszcze kilka milionów po to aby w czerwcu przyszłego roku zakończyć budowę w całej gminie.  Obecnie trwają prace w Jaźwinach, Goździe, Lalinach i Iwowem oraz kończymy prace w Filipówce i Gościewiczu.   Dzięki środkom unijnym prowadzimy kapitalny remont zabytkowej dzwonnicy w Borowiu, a także zakończony został trwający kilka miesięcy remont kapitalny Szkoły w Iwowem.   Niebawem rozpocznie się budowa  odcinka drogi gminnej w Lalinach.  Za pozyskane środki z Funduszu Dróg samorządowych 2,5 mln zł będziemy przebudowywać drogę w Dudce, zaś Starosta Garwoliński modernizuje drogę w Iwowem do Jamielnego, a za kilka tygodni rozpocznie się modernizacja drogi powiatowej na odcinku Oziemkówka – Wilchta. Koszt funkcjonowania oświaty to kwota  8 mln zł a otrzymujemy z budżetu państwa nieco ponad 5 mln. Realizujemy też zadania z Programu rodzina tj zasiłki rodzinne, wychowawcze 500plus i Dobry Start 300+ na które rząd przekaże nam w tym roku ponad 6 mln. zł, trafią one do naszych rodzin.

 Szanowni Państwo ,

Nieudało by się zrealizować tych wszystkich wymienionych przeze mnie zadań, gdyby nie pomoc wielu ludzi z różnych instytucji i Urzędów. Dlatego też do nich   kieruję słowa uznania i podziękowania. Dziękuję Panu G. Woźniakowi za pomoc przy pozyskiwaniu środków między innymi na straże - na zakup samochodu dla OSP Chromin, Dziękuję samorządowi województwa, Panu Adamowi Struzikowi, Pani Ewie Orzełowskiej i Pani Elżbiecie Lanc za przekazywane środki finansowe na wiele inwestycji – drogi, zabytki, remont szkoły w Iwowem, remont dzwonnicy, remonty strażnic i wiele innych. Dziękuję Pani Marii Koc za dotychczasową pomoc i współpracę. Dziękuje Panu Staroście i całemu Zarządowi za przeznaczenie środków na drogi powiatowe na terenie gminy, tą w Iwowem prowadzącą do Jamielnego i Kamionce. Dziękuję Policji i Straży za utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego i porządku publicznego. Dziękuję Kierownictwu WFOŚiGw za przekazywane dotacje m.in. na realizowane ścieżki edukacyjne, program usuwania azbestu, zakup samochodu dla OSP Chromin i dla innych  OSP na ich wyposażenie. Dziękuję kierownictwu KRUS za środki dla OSP Borowie, dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek podległych, strażakom ochotnikom, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a także Gminnej Orkiestrze Dętej, KGW i Zespołom Ludowym za pracę i współdziałanie na rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Szanowni Państwo

Na zakończenie chcę podziękować także wszystkim, tym mieszkańcom którzy przygotowywali te piękne wieńce dożynkowe, tym którzy wypiekli bochny chleba, dziękuję Zespołom Ludowym i KGW za przygotowanie poczęstunku znajdującego się na stole biesiadnym, pracownikom GOK, strażakom za pomoc w organizacji dożynek,  naszym księżom za sprawowanie Mszy Świętej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu dzisiejszym tej rolniczej uroczystości. Słowa uznania i podziękowania kieruję do rolników za ich ciężką, mozolną pracę. Życzę Wam  aby ziemia na której pracujecie drodzy rolnicy,  odwzajemniała się wam tysiąckrotnym plonem, abyście nigdy nie musieli przeżywać klęski suszy, czy innych zdarzeń. Życzę  aby słowa wypowiedziane przed laty przez Wincentego Witosa były ciągle żywe wśród tych, którzy decydują o losie polskiego rolnika – „ W chłopie żyje i odradza się naród,  z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

 Życzę Wam Drodzy mieszkańcy i Szanowni Goście, aby nigdy nie zabrakło nam wszystkim tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba.

Szczęść Boże.”

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP oraz Bartłomiej Goliszewski przedstawiciel Marii Koc Wicemarszałka Senatu RP

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystości gośćmi i mieszkańcami.

Roman Chojecki przedstawiciel OSM Garwolin wręczył wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2018 roku. Wyróżnienie otrzymali Krystian Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Wiesław Szeląg z Iwowego.

Podczas tegorocznych dożynek włodarze gminy, zaproszeni gości, delegacje z poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy gminy wspólnie biesiadowali przy stołach zastawionych potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Chromina, Filipówki, Głoskowa, Iwowego, Słupa Pierwszego, Wilchty, Dudki, Borowia, Lalin, Jaźwin oraz Zespół Ludowy Borowianki i Zespół Ludowy z Chromina.  Podczas biesiady przygrywał zespół „Sami Swoi”.

Niezwykłą atrakcją tegorocznych dożynek było młócenie zboża cepami oraz wiązanie snopów powrósłami.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania za uczestnictwo w dożynkach dla Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  oraz przedstawicieli sołectw.

Ostatnim punktem dożynek była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Blues”.

 

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0017.jpg 0018.jpg 0019.jpg

0020.jpg 0021.jpg 0022.jpg

0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg

0026.jpg 0027.jpg 0028.jpg

0029.jpg 0030.jpg 0031.jpg

0032.jpg 0033.jpg 0034.jpg

0035.jpg 0036.jpg 0037.jpg

0038.jpg 0039.jpg 0040.jpg

0041.jpg 0042.jpg 0043.jpg

0044.jpg 0045.jpg 0046.jpg

0047.jpg 0048.jpg 0049.jpg

0050.jpg 0051.jpg 0052.jpg

0053.jpg 0054.jpg 0055.jpg

0056.jpg 0057.jpg 0058.jpg

0059.jpg 0061.jpg 0062.jpg

0063.jpg 0064.jpg 0065.jpg

0066.jpg 0067.jpg 0068.jpg

0069.jpg 0070.jpg 0071.jpg

0072.jpg 0073.jpg 0074.jpg

0075.jpg 0076.jpg 0078.jpg

0080.jpg 0081.jpg 0082.jpg

0083.jpg 0084.jpg 0085.jpg

0086.jpg 0087.jpg 0088.jpg

0089.jpg 0090.jpg 0091.jpg

0092.jpg 0098.jpg 0099.jpg

0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg

0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

0112.jpg 0113.jpg 0114.jpg

0115.jpg 0116.jpg 0117.jpg

0118.jpg 0119.jpg 0120.jpg

0121.jpg 0122.jpg 0123.jpg

0124.jpg 0125.jpg 0126.jpg

0127.jpg 0128.jpg 0129.jpg

0130.jpg 0131.jpg 0132.jpg

0133.jpg 0134.jpg 0135.jpg

0136.jpg 0141.jpg 0142.jpg

0143.jpg 0144.jpg 0145.jpg

0146.jpg 0147.jpg 0148.jpg

0149.jpg 0150.jpg 0151.jpg

0152.jpg 0153.jpg 0154.jpg

0155.jpg 0156.jpg 0157.jpg

0158.jpg 0159.jpg 0160.jpg

0161.jpg 0162.jpg 0163.jpg

0164.jpg 0165.jpg 0166.jpg

0167.jpg 0168.jpg 0169.jpg

0170.jpg 0171.jpg 0172.jpg

0173.jpg 0174.jpg 0175.jpg

0176.jpg 0177.jpg 0178.jpg

0179.jpg 0180.jpg 0181.jpg

0182.jpg 0183.jpg 0184.jpg

0185.jpg 0186.jpg 0187.jpg

0188.jpg 0189.jpg 0190.jpg

0191.jpg 0192.jpg 0193.jpg

0194.jpg 0195.jpg 0196.jpg

0197.jpg 0198.jpg 0199.jpg

0200.jpg 0201.jpg 0202.jpg

0203.jpg 0204.jpg 0205.jpg

0206.jpg 0207.jpg 0208.jpg

0209.jpg 0210.jpg 0211.jpg

0212.jpg 0213.jpg 0214.jpg

0215.jpg 0216.jpg 0217.jpg

0218.jpg 0219.jpg 0220.jpg

0221.jpg 0222.jpg 0223.jpg

0224.jpg 0225.jpg 0226.jpg

0227.jpg 0228.jpg 0229.jpg

0230.jpg 0231.jpg 0232.jpg

0233.jpg 0234.jpg 0235.jpg

0236.jpg 0237.jpg 0238.jpg

0239.jpg 0240.jpg 0241.jpg

0242.jpg 0243.jpg 0244.jpg

0245.jpg 0246.jpg 0247.jpg

0248.jpg 0249.jpg 0250.jpg

0251.jpg 0252.jpg 0253.jpg

0254.jpg 0255.jpg 0256.jpg

0257.jpg 0258.jpg 0259.jpg

0260.jpg 0261.jpg 0262.jpg

0263.jpg 0264.jpg 0265.jpg

0266.jpg 0267.jpg 0268.jpg

0269.jpg 0270.jpg 0271.jpg

0272.jpg 0273.jpg 0274.jpg

0275.jpg 0276.jpg 0277.jpg

0278.jpg 0279.jpg 0280.jpg

0281.jpg 0282.jpg 0283.jpg

0284.jpg 0285.jpg 0286.jpg

0287.jpg 0288.jpg 0289.jpg

0290.jpg 0291.jpg 0292.jpg

0293.jpg 0294.jpg 0295.jpg

0296.jpg 0297.jpg 0298.jpg

0299.jpg 0300.jpg 0301.jpg

0302.jpg 0303.jpg 0304.jpg

0305.jpg 0306.jpg 0307.jpg

0308.jpg 0309.jpg 0310.jpg

0311.jpg 0312.jpg 0313.jpg

0314.jpg 0315.jpg 0316.jpg

0317.jpg 0318.jpg 0319.jpg

0320.jpg 0321.jpg 0322.jpg

0323.jpg 0324.jpg 0325.jpg

0326.jpg 0327.jpg 0328.jpg

0329.jpg 0330.jpg 0331.jpg

0332.jpg 0333.jpg 0334.jpg

0335.jpg 0336.jpg 0337.jpg

0338.jpg 0339.jpg 0340.jpg

0341.jpg 0342.jpg 0343.jpg

0344.jpg 0345.jpg 0346.jpg

0347.jpg 0348.jpg 0349.jpg

0350.jpg 0351.jpg 0352.jpg

0353.jpg 0354.jpg 0355.jpg

0356.jpg 0357.jpg 0358.jpg

0359.jpg 0360.jpg 0361.jpg

0362.jpg 0363.jpg 0364.jpg

0365.jpg 0366.jpg 0367.jpg

0368.jpg 0369.jpg 0370.jpg

0371.jpg 0372.jpg 0373.jpg

0374.jpg 0375.jpg 0376.jpg

0377.jpg 0378.jpg 0379.jpg

0380.jpg 0381.jpg 0382.jpg

0383.jpg 0384.jpg 0385.jpg

0386.jpg 0387.jpg 0388.jpg

0389.jpg 0390.jpg 0391.jpg

0392.jpg 0393.jpg 0394.jpg

0395.jpg 0396.jpg 0397.jpg

0398.jpg 0399.jpg 0400.jpg

0401.jpg 0402.jpg 0403.jpg

0404.jpg 0405.jpg 0406.jpg

0407.jpg 0408.jpg

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.