Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Gminne Dożynki w Borowiu

Poprawiono: 17 styczeń 2020
Utworzono: 02 wrzesień 2019

1 września 2019 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu, które tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. W intencji rolników mszę odprawił proboszcz parafii ks. Marek Kukiel.

Po mszy z racji przypadającej 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej delegacja:  Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Wiesław Gąska Wójt Gminy, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Tomasz Metera radny rady gminy i przedstawiciel Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1. Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona z Garwolina,  przemaszerowała na cmentarz parafialny, gdzie złożyła wieniec pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę 1939-1945” upamiętniając poległych w II Wojnie Światowej.

Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie 5 zaprzęgów konnych z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi. Następnie maszerowały delegacje z poszczególnych sołectw i mieszkańcy gminy i powiatu.

Korowód dożynkowy zatrzymał się przy „Pomniku Niepodległości”, gdzie delegacja w osobach: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Maciej Błachnio Wójt Gminy Sobolew, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie i Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wieniec upamiętniając 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Tradycyjnie uroczystość dożynkową poprowadzili Marzena Nowak wiceprzewodnicząca rady gminy Borowie oraz Tomasz Majczyna wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu.

Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy: Wójtowi Wiesławowi Gąsce i Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Szaniawskiej. Dokonali tego starostowie dożynek państwo Bogumiła i Marek Obłoza z Lalin, a następnie pozostałe delegacje z: Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Słupa Drugiego, Brzuskowoli, Filipówki, Gościewicza, Łopacianki, Borowia, Jaźwin,  Gozdu, Słupa Pierwszego, Głoskowa, Dudki, Lalin, Chromina, Kamionki, Wilchty, Łętowa i Iwowego.

Uczestnicy dożynek obtańczyli wieńce dożynkowe przy walczyku przygrywanym przez Kapelę „Bocianisko”.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

„Panie Pośle,

Pani Burmistrz

Panie i Panowie Wójtowie

Szanowni radni powiatowi i gminni

Szanowni Księża

Drodzy rolnicy

Dostojni Goście

Szanowni Mieszkańcy,

 

Przed chwilą,  z rąk starostów dzisiejszych dożynek, którymi są Państwo Bogumiła i Marek Obłozowie z Lalin, z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Alicją Szaniawską, otrzymaliśmy pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które dojrzewało na borowieckiej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar chleba, dziękujemy także wszystkim delegacjom poszczególnych sołectw za przekazane nam bochny chleba. Cieszymy się, że przedstawiciele sołectw tak licznie włączyli się również w tym roku, w ten piękny dożynkowy zwyczaj.

 

Szanowni państwo,

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, to także piękne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców wsi.  Dożynki są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań rolników o to, by plony były jak najobfitsze.

To taki dzień w którym mówimy o naszych rolnikach, i o ich ciężkiej pracy,
o ewentualnych trudnościach w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tej pracy i zaangażowaniu codziennie  na polskie stoły  trafia  chleb.

Dla każdego mieszkańca wsi najważniejszą wartością była i nadal jest ziemia , jej uprawa i to  co może ona w wyniku całorocznego trudu rąk ofiarować jej gospodarzowi – owoc ziemi jakim jest  chleb. Wszystko co ziemia da stanowi podstawę egzystencji człowieka. Ziemia zatem,   jak mówią rolnicy   żywi człowieka ale w zamian, wymaga ciągłych starań i zabiegów, Ten rok dla rolnika, to kolejny rok szczególnie  ciężki z uwagi na wielotygodniowy okres suszy. Sprawiła ona, że plony płodów rolnych są dużo mniejsze niż być powinny. Rolnicy zastanawiają się jak utrzymać posiadane stada zwierząt.

Szanowni Państwo,

Pomimo, że nastąpiła mechanizacja w rolnictwie, że w wielu pracach pomagają nam maszyny to rąk rolnika nie da się zastąpić. Często o rolnikach mówimy w chwilach trudnych dla społeczeństwa, rzadziej w chwilach trudnych dla rolnictwa i rolnika.

 

Szanowni Państwo

Gmina Borowie to typowa wiejska i nieduża obszarowo gmina, bowiem zajmuje powierzchnię nieco ponad 8 tys. hektarów, w której mieszka 5300 mieszkańców w 19 sołectwach. 

Rolnicy naszej gminy uprawiają głównie żyto, pszenicę, mieszanki  zbóż, owies i pszenżyto a także kukurydzę, ziemniaki i inne pastewne. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie upraw kukurydzy, co jest odzwierciedleniem wzrostu pogłowia bydła a w szczególności krów mlecznych . Od wielu lat obserwujemy   wzrost bydła  w tym mlecznego a co za tym idzie wzrost produkcji mleka.  W  produkcji mleka rolnicy Gminy Borowie zajmują II miejsce w powiecie garwolińskim sprzedając 6 854 tys. litrów mleka i 4 miejsce w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie ,  co stanowi 6,4 % całego skupu tej Spółdzielni.

 Do największych producentów zaliczają się kolejno, tacy rolnicy jak Pan Krystian Wielgosz z Gozdu ( 297 tys. l. mleka), Pan Mirosław Gaładyk z Łopacianki (215 tys. l.), Pan Wiesław Szeląg z Iwowego 166 tys. l.), Pan Grzegorz Jaroń z Gozdu ( 157 tys. l.), Pani Bogumiła Obłoza z Lalin( 140 tys. l), Pan Robert Baran z Filipówki (137 tys. l.) Pan Czesław Gasek  z Jaźwin (121 tys. l.),  Pan Bogdan Reda z Łopacianki (120 tys. l.) i Pan Marcin Makowski z Łopacianki (117 tys. l.).

Gmina Borowie to także gospodarstwa  specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej  a do największych producentów zaliczamy Pana Dominika Szopę z Gozdu, Pana  Adama Zboinę z Filipówki czy też Panów Włodzimierza Sabaka  z Lalin i  Bogdana Sabaka z Iwowego.

Szanowni Państwo

Jak już wspomniałem Gmina Borowie to typowo rolnicza gmina, na terenie której brak jest  większych zakładów pracy. Dlatego też posiadamy nieduży około 25 milionowy budżet, gdzie znaczna część tego budżetu przeznaczana jest na funkcjonowanie oświaty, nowe inwestycje proekologiczne w tym kanalizację sanitarną, remonty i modernizacje dróg, czy też oświetlenie uliczne. Posiadane środki są nie współmierne do potrzeb naszej społeczności. Dlatego też musimy planować zadania w taki sposób aby uwzględniać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców. Z wielką uwagą śledzimy możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych. Priorytetem naszych samorządowych działań jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie, dotychczas na jej budowę wydaliśmy ponad 30 milionów złotych. Potrzeba jeszcze kilka milionów po to aby w czerwcu przyszłego roku zakończyć budowę w całej gminie.  Obecnie trwają prace w Jaźwinach, Goździe, Lalinach i Iwowem oraz kończymy prace w Filipówce i Gościewiczu.   Dzięki środkom unijnym prowadzimy kapitalny remont zabytkowej dzwonnicy w Borowiu, a także zakończony został trwający kilka miesięcy remont kapitalny Szkoły w Iwowem.   Niebawem rozpocznie się budowa  odcinka drogi gminnej w Lalinach.  Za pozyskane środki z Funduszu Dróg samorządowych 2,5 mln zł będziemy przebudowywać drogę w Dudce, zaś Starosta Garwoliński modernizuje drogę w Iwowem do Jamielnego, a za kilka tygodni rozpocznie się modernizacja drogi powiatowej na odcinku Oziemkówka – Wilchta. Koszt funkcjonowania oświaty to kwota  8 mln zł a otrzymujemy z budżetu państwa nieco ponad 5 mln. Realizujemy też zadania z Programu rodzina tj zasiłki rodzinne, wychowawcze 500plus i Dobry Start 300+ na które rząd przekaże nam w tym roku ponad 6 mln. zł, trafią one do naszych rodzin.

 Szanowni Państwo ,

Nieudało by się zrealizować tych wszystkich wymienionych przeze mnie zadań, gdyby nie pomoc wielu ludzi z różnych instytucji i Urzędów. Dlatego też do nich   kieruję słowa uznania i podziękowania. Dziękuję Panu G. Woźniakowi za pomoc przy pozyskiwaniu środków między innymi na straże - na zakup samochodu dla OSP Chromin, Dziękuję samorządowi województwa, Panu Adamowi Struzikowi, Pani Ewie Orzełowskiej i Pani Elżbiecie Lanc za przekazywane środki finansowe na wiele inwestycji – drogi, zabytki, remont szkoły w Iwowem, remont dzwonnicy, remonty strażnic i wiele innych. Dziękuję Pani Marii Koc za dotychczasową pomoc i współpracę. Dziękuje Panu Staroście i całemu Zarządowi za przeznaczenie środków na drogi powiatowe na terenie gminy, tą w Iwowem prowadzącą do Jamielnego i Kamionce. Dziękuję Policji i Straży za utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego i porządku publicznego. Dziękuję Kierownictwu WFOŚiGw za przekazywane dotacje m.in. na realizowane ścieżki edukacyjne, program usuwania azbestu, zakup samochodu dla OSP Chromin i dla innych  OSP na ich wyposażenie. Dziękuję kierownictwu KRUS za środki dla OSP Borowie, dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek podległych, strażakom ochotnikom, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a także Gminnej Orkiestrze Dętej, KGW i Zespołom Ludowym za pracę i współdziałanie na rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Szanowni Państwo

Na zakończenie chcę podziękować także wszystkim, tym mieszkańcom którzy przygotowywali te piękne wieńce dożynkowe, tym którzy wypiekli bochny chleba, dziękuję Zespołom Ludowym i KGW za przygotowanie poczęstunku znajdującego się na stole biesiadnym, pracownikom GOK, strażakom za pomoc w organizacji dożynek,  naszym księżom za sprawowanie Mszy Świętej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu dzisiejszym tej rolniczej uroczystości. Słowa uznania i podziękowania kieruję do rolników za ich ciężką, mozolną pracę. Życzę Wam  aby ziemia na której pracujecie drodzy rolnicy,  odwzajemniała się wam tysiąckrotnym plonem, abyście nigdy nie musieli przeżywać klęski suszy, czy innych zdarzeń. Życzę  aby słowa wypowiedziane przed laty przez Wincentego Witosa były ciągle żywe wśród tych, którzy decydują o losie polskiego rolnika – „ W chłopie żyje i odradza się naród,  z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

 Życzę Wam Drodzy mieszkańcy i Szanowni Goście, aby nigdy nie zabrakło nam wszystkim tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba.

Szczęść Boże.”

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP oraz Bartłomiej Goliszewski przedstawiciel Marii Koc Wicemarszałka Senatu RP

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystości gośćmi i mieszkańcami.

Roman Chojecki przedstawiciel OSM Garwolin wręczył wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2018 roku. Wyróżnienie otrzymali Krystian Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Wiesław Szeląg z Iwowego.

Podczas tegorocznych dożynek włodarze gminy, zaproszeni gości, delegacje z poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy gminy wspólnie biesiadowali przy stołach zastawionych potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Chromina, Filipówki, Głoskowa, Iwowego, Słupa Pierwszego, Wilchty, Dudki, Borowia, Lalin, Jaźwin oraz Zespół Ludowy Borowianki i Zespół Ludowy z Chromina.  Podczas biesiady przygrywał zespół „Sami Swoi”.

Niezwykłą atrakcją tegorocznych dożynek było młócenie zboża cepami oraz wiązanie snopów powrósłami.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania za uczestnictwo w dożynkach dla Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  oraz przedstawicieli sołectw.

Ostatnim punktem dożynek była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Blues”.

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.