Uroczystość obchodów 100.lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Borowie

Drukuj
Poprawiono: 13 listopad 2018
Utworzono: 13 listopad 2018

W dniu 11 listopada 2018 roku w Borowiu odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 100.lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez proboszcza parafii Marka Kukiel w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, na czele z Gminną Orkiestrą Dętą przemaszerowali pod „Pomnik Niepodległości” znajdujący się na skwerze w centrum Borowia. Wszyscy zgromadzeni w akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej odśpiewali Hymn Państwowy.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska kierując do przybyłych na uroczystość następujące słowa:

„Szanowni Państwo,

Jak co roku od wielu lat gromadzimy się w tym symbolicznym miejscu, w centrum Borowia - obok nas piękny zabytkowy budynek kościoła, dzwonnica, po przeciwnej stronie figura Pana Jezusa i ten wielki głaz - Pomnik Niepodległości.  Niezwykłe otoczenie, jakże odpowiednie dla dzisiejszej uroczystości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się bowiem w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Naszym uroczystościom towarzyszą symbole - biało-czerwone flagi, odśpiewany przed chwilą hymn państwowy, poczty sztandarowe łączące nasze lokalne i środowiskowe wspólnoty. W dniu dzisiejszym te symbole są jakże wymowne, przypominają o łączności międzypokoleniowej, wskazują na to, co jako naród nas zawsze łączyło.

Szanowni Państwo,

W roku 1918, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość,  pojawiła się znów na mapach Europy i Świata.     Droga do niepodległości jednak była długa, prowadziła przez powstania narodowe oraz zmagania Polaków na różnych frontach.   Przez 123 lata wierzono, że „Ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi”.  Groby żołnierskie i powstańcze, groby rozrzucone po całej naszej Rzeczypospolitej są cichymi pomnikami tych marzeń i starań. Dużą rolę w odzyskaniu niepodległości  odegrał Marszałek Józef Piłsudski, który powtarzał, „półtora wieku walk, krwawych i nieraz ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień”. W 100. rocznicę tych wydarzeń chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Józef Piłsudski mówił tak: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. W pamięci mamy niezliczoną ilość bohaterów, którzy często bezimiennie przelali krew za Polskę i nigdy nie ugięli się w walce. 

 Szanowni Państwo,

Właśnie w takim dniu jak dzisiejszy zastanawiamy się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Warto więc, przynajmniej dziś, w Święto Niepodległości, przypomnieć co jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej. W ten dzień,  składając hołd bohaterom, świadomi obowiązków wobec przeszłych pokoleń, powinniśmy z pamięci zbiorowej stworzyć wskazanie naszej  przyszłości. Zbyt wielką wartość ma nasza Ojczyzna, „Ta co nie zginęła”, zbyt wiele krwi przelano, byśmy dziś lekceważyli nasze obywatelskie wobec niej obowiązki. Pierwszy zaś z nich i najważniejszy, to wychowanie kolejnych pokoleń w duchu miłości i patriotyzmu. W poszukiwaniu odpowiedzi jakże pomocna staje się nam modlitwa ks. Piotra Skargi – „ Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, - Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. Istotnym znaczeniem w rozwoju każdego narodu jest język ojczysty, pamięć historyczna o dziejach własnego narodu, pamięć o jego dniach wielkiej chwały. Musimy pamiętać, że na odrodzenie niepodległej Polski poza wspomnianymi, przełomowymi wydarzeniami historycznymi, wpływ miały dwa zasadnicze zjawiska: głęboki patriotyzm narodu polskiego i przywiązanie do jego kościoła, rozwijane, pogłębiane i przekazywane z pokolenia na pokolenie przez 123 lata niewoli. Patriotyzm, jako umiłowanie ojczyzny wyrażające się w kultywowaniu języka, tradycji i kultury oraz wiary. Właśnie patriotyzm i przekonanie, że Polska powstanie, towarzyszyły żołnierzom polskich legionów Napoleona, powstańcom listopadowym i styczniowym. Polski chłop manifestował patriotyzm poprzez trwanie na swojej ziemi i obecność w polskim kościele. Kościół bowiem był jedyną instytucjonalną ostoją polskości przez długie lata niewoli, podtrzymywał ducha wiary, nadziei i modlitwy o Polskę wolną i niepodległą. Księża nauczający języka polskiego, zachowując polską tradycję, kulturę i wiarę, i przekazujący te wartości kolejnym pokoleniom w znacznym stopniu przyczynili się do obrony narodu przed rusyfikacją i germanizacją. Wszyscy działali na rzecz odrodzenia Rzeczypospolitej.

 Szanowni Państwo,

Budując nasz współczesny patriotyzm, uczestniczymy dzisiaj w obchodach 100. rocznicy niepodległości, które stają się żywą lekcją historii. Święto Narodowe, dzień zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, a jednocześnie wielki dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Powierzono nam, mieszkańcom miast i wsi ogromną odpowiedzialność za Polskę. Uczestnicząc w demokratycznych procedurach możemy kształtować wspólny los narodu. Mamy szansę zapracować na wdzięczność przyszłych pokoleń.

Na zakończenie chcę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszy udział w uroczystościach, serdecznie zatem dziękuję ks. Proboszczowi Markowi za sprawowaną mszę św. I wygłoszone słowo Boże. Dziękuję pocztom sztandarowym, gminnej orkiestrze dętej pod batutą Michała Szostaka, Paniom Dyrektorkom i młodzieży  szkolnej z Iwowego, Głoskowa i Borowia, wszystkim delegacjom składającym wiązanki, strażakom, Pani Dyrektor i pracownicom GOK w Borowiu. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuje, szczęść Boże. ”

 

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i wiązanek pod „Pomnikiem Niepodległości”: w imieniu Samorządu Gminy i Parafii wieniec złożyli Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Wójt Gminy Wiesław Gąska oraz Proboszcz Parafii Borowie Marek Kukiel. Wieńce i kwiaty złożyli również: dyrektorzy szkół z terenu gminy Borowie, delegacja z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, delegacja z Banku Spółdzielczego Oddział Borowie,  delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, delegacja z Gminnego Ośrodka Kultury, delegacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu, delegacja uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu oraz przedstawiciele Klubu Motorowego „Jastrebye” z Borowia.

Dalsza część uroczystości odbyła się na dziedzińcu zabytkowego kościoła, gdzie koncertowała Gminna Orkiestra Dęta oraz wystąpili uczniowie szkół z Głoskowa, Iwowego oraz Borowia. W środku zabytkowego kościoła uczestnicy uroczystości mogli podziwiać wystawę „100 prac z okazji 100-Lecia Odzyskania Niepodległości” oraz wystawę Instytutu Pamięci Narodowej  pod tytułem „Ojcowie Niepodległości”.

Przybyłym na uroczystość, serwowaną gorącą herbatę i kawę oraz słodki poczęstunek.

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg

0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg

0079.jpg 0080.jpg 0081.jpg

0082.jpg 0083.jpg 0084.jpg

0085.jpg 0086.jpg 0087.jpg

0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg

0091.jpg 0092.jpg 0093.jpg

0094.jpg 0095.jpg 0096.jpg

0097.jpg 0098.jpg 0099.jpg

0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg

0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

0112.jpg 0113.jpg 0114.jpg

0115.jpg 0116.jpg 0117.jpg

0118.jpg 0119.jpg 0120.jpg

0121.jpg 0122.jpg 0123.jpg

0124.jpg 0125.jpg 0126.jpg

0127.jpg 0128.jpg 0129.jpg

0130.jpg 0131.jpg 0132.jpg

0133.jpg 0134.jpg 0135.jpg

0136.jpg 0137.jpg 0138.jpg

0139.jpg 0140.jpg 0141.jpg

0143.jpg 0144.jpg 0145.jpg

0146.jpg 0147.jpg 0148.jpg

0149.jpg 0150.jpg 0151.jpg

0152.jpg

 

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.