Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Uroczystość obchodów 100.lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Borowie

Poprawiono: 13 listopad 2018
Utworzono: 13 listopad 2018

W dniu 11 listopada 2018 roku w Borowiu odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 100.lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez proboszcza parafii Marka Kukiel w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, na czele z Gminną Orkiestrą Dętą przemaszerowali pod „Pomnik Niepodległości” znajdujący się na skwerze w centrum Borowia. Wszyscy zgromadzeni w akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej odśpiewali Hymn Państwowy.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska kierując do przybyłych na uroczystość następujące słowa:

„Szanowni Państwo,

Jak co roku od wielu lat gromadzimy się w tym symbolicznym miejscu, w centrum Borowia - obok nas piękny zabytkowy budynek kościoła, dzwonnica, po przeciwnej stronie figura Pana Jezusa i ten wielki głaz - Pomnik Niepodległości.  Niezwykłe otoczenie, jakże odpowiednie dla dzisiejszej uroczystości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się bowiem w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Naszym uroczystościom towarzyszą symbole - biało-czerwone flagi, odśpiewany przed chwilą hymn państwowy, poczty sztandarowe łączące nasze lokalne i środowiskowe wspólnoty. W dniu dzisiejszym te symbole są jakże wymowne, przypominają o łączności międzypokoleniowej, wskazują na to, co jako naród nas zawsze łączyło.

Szanowni Państwo,

W roku 1918, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość,  pojawiła się znów na mapach Europy i Świata.     Droga do niepodległości jednak była długa, prowadziła przez powstania narodowe oraz zmagania Polaków na różnych frontach.   Przez 123 lata wierzono, że „Ta co nie zginęła wyrośnie z naszej krwi”.  Groby żołnierskie i powstańcze, groby rozrzucone po całej naszej Rzeczypospolitej są cichymi pomnikami tych marzeń i starań. Dużą rolę w odzyskaniu niepodległości  odegrał Marszałek Józef Piłsudski, który powtarzał, „półtora wieku walk, krwawych i nieraz ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień”. W 100. rocznicę tych wydarzeń chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Józef Piłsudski mówił tak: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. W pamięci mamy niezliczoną ilość bohaterów, którzy często bezimiennie przelali krew za Polskę i nigdy nie ugięli się w walce. 

 Szanowni Państwo,

Właśnie w takim dniu jak dzisiejszy zastanawiamy się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu. Warto więc, przynajmniej dziś, w Święto Niepodległości, przypomnieć co jest fundamentem wolnej Rzeczypospolitej. W ten dzień,  składając hołd bohaterom, świadomi obowiązków wobec przeszłych pokoleń, powinniśmy z pamięci zbiorowej stworzyć wskazanie naszej  przyszłości. Zbyt wielką wartość ma nasza Ojczyzna, „Ta co nie zginęła”, zbyt wiele krwi przelano, byśmy dziś lekceważyli nasze obywatelskie wobec niej obowiązki. Pierwszy zaś z nich i najważniejszy, to wychowanie kolejnych pokoleń w duchu miłości i patriotyzmu. W poszukiwaniu odpowiedzi jakże pomocna staje się nam modlitwa ks. Piotra Skargi – „ Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, - Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie”. Istotnym znaczeniem w rozwoju każdego narodu jest język ojczysty, pamięć historyczna o dziejach własnego narodu, pamięć o jego dniach wielkiej chwały. Musimy pamiętać, że na odrodzenie niepodległej Polski poza wspomnianymi, przełomowymi wydarzeniami historycznymi, wpływ miały dwa zasadnicze zjawiska: głęboki patriotyzm narodu polskiego i przywiązanie do jego kościoła, rozwijane, pogłębiane i przekazywane z pokolenia na pokolenie przez 123 lata niewoli. Patriotyzm, jako umiłowanie ojczyzny wyrażające się w kultywowaniu języka, tradycji i kultury oraz wiary. Właśnie patriotyzm i przekonanie, że Polska powstanie, towarzyszyły żołnierzom polskich legionów Napoleona, powstańcom listopadowym i styczniowym. Polski chłop manifestował patriotyzm poprzez trwanie na swojej ziemi i obecność w polskim kościele. Kościół bowiem był jedyną instytucjonalną ostoją polskości przez długie lata niewoli, podtrzymywał ducha wiary, nadziei i modlitwy o Polskę wolną i niepodległą. Księża nauczający języka polskiego, zachowując polską tradycję, kulturę i wiarę, i przekazujący te wartości kolejnym pokoleniom w znacznym stopniu przyczynili się do obrony narodu przed rusyfikacją i germanizacją. Wszyscy działali na rzecz odrodzenia Rzeczypospolitej.

 Szanowni Państwo,

Budując nasz współczesny patriotyzm, uczestniczymy dzisiaj w obchodach 100. rocznicy niepodległości, które stają się żywą lekcją historii. Święto Narodowe, dzień zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, a jednocześnie wielki dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. Powierzono nam, mieszkańcom miast i wsi ogromną odpowiedzialność za Polskę. Uczestnicząc w demokratycznych procedurach możemy kształtować wspólny los narodu. Mamy szansę zapracować na wdzięczność przyszłych pokoleń.

Na zakończenie chcę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za dzisiejszy udział w uroczystościach, serdecznie zatem dziękuję ks. Proboszczowi Markowi za sprawowaną mszę św. I wygłoszone słowo Boże. Dziękuję pocztom sztandarowym, gminnej orkiestrze dętej pod batutą Michała Szostaka, Paniom Dyrektorkom i młodzieży  szkolnej z Iwowego, Głoskowa i Borowia, wszystkim delegacjom składającym wiązanki, strażakom, Pani Dyrektor i pracownicom GOK w Borowiu. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuje, szczęść Boże. ”

 

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i wiązanek pod „Pomnikiem Niepodległości”: w imieniu Samorządu Gminy i Parafii wieniec złożyli Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Wójt Gminy Wiesław Gąska oraz Proboszcz Parafii Borowie Marek Kukiel. Wieńce i kwiaty złożyli również: dyrektorzy szkół z terenu gminy Borowie, delegacja z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu, delegacja z Banku Spółdzielczego Oddział Borowie,  delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowiu, delegacja z Gminnego Ośrodka Kultury, delegacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu, delegacja uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu oraz przedstawiciele Klubu Motorowego „Jastrebye” z Borowia.

Dalsza część uroczystości odbyła się na dziedzińcu zabytkowego kościoła, gdzie koncertowała Gminna Orkiestra Dęta oraz wystąpili uczniowie szkół z Głoskowa, Iwowego oraz Borowia. W środku zabytkowego kościoła uczestnicy uroczystości mogli podziwiać wystawę „100 prac z okazji 100-Lecia Odzyskania Niepodległości” oraz wystawę Instytutu Pamięci Narodowej  pod tytułem „Ojcowie Niepodległości”.

Przybyłym na uroczystość, serwowaną gorącą herbatę i kawę oraz słodki poczęstunek.

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.