Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Borowie

Poprawiono: 13 listopad 2017
Utworzono: 13 listopad 2017

11 listopada w Borowiu odbyła się uroczystość związana z Narodowymi Obchodami Święta Niepodległości podczas której, odsłonięto "Pomnik Niepodległości".

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu przez ks. wikariusza  Kamila Stańczuka w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry dętej z Borowia i pocztów sztandarowych, przemaszerowali pod nowy obelisk „Pomnik Niepodległości” znajdujący się obok figury Serca Pana Jezusa na skwerku w centrum Borowia.

Na początku uroczystości wspólnie z Orkiestrą Dętą odśpiewano Hymn Państwowy.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska kierując do przybyłych na uroczystość następujące słowa:

Panie Pośle,

Czcigodni Księża,

Pani Przewodnicząca,

droga młodzieży, szanowni mieszkańcy, drodzy Państwo -  uczestnicy dzisiejszej, patriotycznej uroczystości.

Stajemy dzisiaj przed figurą Pana Jezusa wzniesioną przez miejscową ludność w 1936 roku, przed którą od kilku lat odbywają się  uroczystości patriotyczne, składane są kwiaty i wiązanki. Przybył nam długo oczekiwany i od wielu lat zapowiadany Pomnik Niepodległości, który jakże pięknie wkomponował się w to miejsce i razem z figurą Pana Jezusa stanowią całość, i mam nadzieję , że po wsze czasy będziemy my, i następne pokolenia, w tym miejscu spotykać się, aby dziękować zarówno Panu Bogu, jak i tym, którzy z narażeniem życia walczyli, przelewali krew i oddawali życie za wolną i niepodległą Polskę. Ten olbrzymi, wielotonowy kamień został wydobyty z ziemi i przekazany samorządowi gminy przez nieżyjącego już, zmarłego przedwcześnie, sołtysa wsi Gózd śp. Leszka Kalinowskiego. Dzięki podjętej przeze mnie inicjatywie, rada gminy podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wzniesienie tego pomnika i wykonanie pamiątkowej tablicy, którą zaprojektował i wykonał artysta plastyk Jerzy Jarząbek z Garwolina. Na tablicy widnieje napis: „Bo wciąż na jawie widzę, i co noc mi się śni, że Ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi”. Słowa te dają nadzieję na odzyskanie niepodległości i pochodzą z ostatniej strofy wiersza Edwarda Słońskiego. Wiersz „ Ta, co nie zginęła” należał do najpopularniejszych polskich wierszy okresu I Wojny Światowej. Dalej w tekście czytamy „POLEGŁYM I POMORDOWANYM BOHATEROM WALK O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ. W 99 rocznicę odzyskania nieodległości, społeczeństwo gminy Borowie. BOROWIE, LISTOPAD 2017r.” Nad tablicą umieszczony jest odlew postaci Józefa Piłsudskiego a obok krzyż. Za kilka minut Pomnik zostanie odsłonięty i poświęcony.

Szanowni Państwo,

Data 11 Listopada 1918 roku jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy. Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami w końcu się ziściły. Polska była wolna i niepodległa.   Nasi przodkowie walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili własną krwią, a czasem nawet życiem. Jak pamiętamy w wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków, w których wciąż tliła się nadzieja. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom czasów napoleońskich i powstań narodowych – listopadowego i styczniowego, a także biorącym udział w zrywach narodowo – wyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku. Przekonanie o konieczności odrodzenia bytu państwowego inspirowało również działalność dyplomatyczną na emigracji polskich intelektualistów skupionych wokół księcia Adama Czartoryskiego w Paryżu czy później Romana Dmowskiego w Szwajcarii. Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid czy Henryk Sienkiewicz przypominali Polakom, Europie i całemu światu o wielkości ducha polskiego. Księża uczący języka polskiego, zachowując polską tradycję, kulturę i wiarę oraz przekazując te wartości kolejnym pokoleniom, przyczyniali się do obrony Narodu przed rusyfikacją i germanizacją. Mimo niewoli wszystkie warstwy społeczne trwały uparcie przy polskości, nie godząc się na podporządkowanie obcej władzy i kulturze.

Nie należy się więc dziwić, że kiedy wybuchła I wojna światowa, w której naprzeciw siebie stanęli zaborcy, w Polaków wstąpiła nowa nadzieja. Po latach niewoli, wiara w spełnienie marzeń o niepodległości na nowo ożyła w sercach i umysłach naszych przodków. Determinacja i wola zwycięstwa połączona z wysiłkiem militarnym i dyplomatycznym w końcu przerodziły się w upragniony sukces.

11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa, a równocześnie rządząca Królestwem Polskim Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległymi wojskami Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu – przywódcy, który w owym czasie jak i obecnie był i jest dla wielu tysięcy Polaków symbolem niezłomnej walki o wolność. Radość z odzyskanej niepodległości był wielka. Przywołajmy wspomnienie z tamtych czasów:

"Niepodobna oddać tego upojenia – pisze świadek tamtych wydarzeń - tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, nawet na widok polskich policjantów i żandarmów." 

 Szanowni Państwo,

Niech ten niebywały entuzjazm naszych rodaków udzieli się również nam. Róbmy wszystko, aby dzień 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież symboliczna data ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Manifestujmy swój patriotyzm. To święto łączy wszystkich Polaków: mieszkańców Rzeczypospolitej, ale i tych żyjących poza jej granicami.

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Zburzenie muru berlińskiego  swoją genezą sięga do polskiego zrywu Solidarności, który dał wolność współczesnemu pokoleniu Polaków i innych narodów Europy. Zmiany, które nastąpiły w Polsce po roku 1990, okupione były też walką, krwią i życiem wielu Polaków – robotników i polskiej inteligencji. Przykładem może być błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan robotników i ludzi Solidarności, bestialsko zamordowany przez ówczesnych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W dniu dzisiejszym prezentowana jest w naszym kościółku wystawa Jemu poświęcona. W konsekwencji tamtych wydarzeń każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu publicznym demokratycznego państwa. To, co dla wielu pokoleń naszych przodków było marzeniem, dla nas stało się codziennością i zwykłym obyczajem: symbole biało – czerwone w miejscach publicznych, polska administracja, armia i służby mundurowe – wszystkie atrybuty wolnego, niepodległego, demokratycznego i nowoczesnego Państwa są dla nas czymś oczywistym.  Dla mnie osobiście i dla wielu Polaków nie ulega wątpliwości, że budując współczesną Polskę, nawet w wymiarze lokalnym oprzeć ją powinniśmy na solidnych fundamentach, wywiedzionych z narodowej historii, tradycji i kultury. Tak robią, co niejednokrotnie obserwujemy i podziwiamy inne narody. Tylko na tym fundamencie możemy dopiero zacząć pracę nad zapewnieniem lepszej przyszłości naszemu i następnym pokoleniom. W tym dziele wielkie znaczenie ma spoczywające szczególnie na polskiej szkole, jako najpowszechniejszej instytucji państwa polskiego wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym.

Nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas szczególnie do dumy z polskiej kultury, tradycji i historii oraz do szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu niepodległości w każdym skrawku polskiej ziemi. Dziś zaangażowanie patriotyczne nie wymaga od nas poświęcenia, ofiary krwi czy dokonywania dramatycznych wyborów pomiędzy życiem prywatnym a służbą Ojczyźnie. Nie znaczy to jednak, że patriotyzm przestał być potrzebny, że nie jest aktualny we współczesnym świecie. Jest bowiem dokładnie odwrotnie. W zjednoczonej Europie tyle będziemy znaczyć, na ile potrafimy być odrębni, wnieść swój wkład w tworzenie wspólnego, europejskiego domu. W wizji Europy „zjednoczonej w różnorodności” mieści się poszanowanie dla narodowych kultur i regionalnych tradycji, dla tak wielu różnie opowiedzianych historii naszego kontynentu, które powinny łączyć a nie dzielić ludzi i narody.

Szanowni Państwo

Kończąc, pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich, którzy zechcieli wziąć udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, a także tych, którzy przyczynili się do  organizacji uroczystości patriotycznej. Dziękuję Czcigodnemu Księdzu za sprawowanie ofiary Mszy Świętej i wygłoszoną homilię. Dziękuję  pracownikom Urzędu i Gminnego Ośrodka Kultury, dziękuję orkiestrze dętej i pocztom sztandarowym, strażakom, wszystkim delegacjom składającymi kwiaty i wiązanki, dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom. Cieszą mnie organizowane coraz bogatsze i ciekawsze uroczystości patriotyczne. Dziękuję za wywieszenie i eksponowanie flag i symboli państwowych. Gratuluję wielu dobrych inicjatyw włączających się w obchody święta państwowego, w tym dzisiejszego , który będziemy mieś przyjemność wysłuchania, koncertu Gminnej Orkiestry Dętej i chóru Zespołu Oświatowego w Borowiu.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę  satysfakcji z rozwoju naszego państwa, mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i lokalnych wspólnot. Niech mottem naszych działań będą słowa wielkiego rodaka - Świętego Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25 rocznicy pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna” .

W dalszej części uroczystości głos zabrał Michał Jaworski, który w imieniu Marszałek Senatu RP Marii Koc odczytał list gratulacyjny przygotowany z okazji 99 rocznicy obchodów Święta Niepodległości oraz Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, który powiedział:

Czcigodni Księża,

Panie Wójcie,

Drodzy Mieszkańcy Borowia

Chciałbym podziękować władzom samorządowym, które mnie zaprosiły. Szczególnie panu wójtowi za pamięć i przyjaźń którą mnie obdarowuje. Jest dla mnie zaszczytem być tu dziś z Wami. Rocznicę odzyskania Niepodległości chciałbym świętować tu! Jestem posłem tej ziemi. Tu się wychowałem tu dorastałem, tu mieszkam i tu jest dla mnie ta najważniejsza część Polski.

Święto Niepodległości zobowiązuje. Ponad sto lat zaborów, nieudane powstanie, konspiracja, wielkie bohaterstwo. Lata niewoli, wielkiej walki, wielkiego oddania Polsce.

Piłsudski, Dmowski, Witos to nazwiska które szanujemy, ludzie-symbole dzięki którym niepodległość odzyskaliśmy. Nam ta niepodległość w roku 1918 nie spadła z nieba. Na Zachodzie powstała polska Błękitna Armia. Na Wschodzie walczyła Legia Puławska, a w centrum były Legiony Piłsudskiego. Walczyli, ginęli aż do zwycięstwa. Walczyli za lepsze jutro swoich synów i córek.

Wolna Polska to nie tylko czyn walki zbrojnej ale budowa silnego państwa, silnego narodu, silnego społeczeństwa, silnej gospodarki! To przede wszystkim praca tu na miejscu. Pokolenie które w 1918 roku przystąpiło do budowy państwowości to rozumiało. Rozumiało bo długie lata budowało społeczne struktury dzięki którym szybko mogliśmy powstać po zaborach. Powstawały straże ogniowe, towarzystwa rolnicze, oświata, przygotowywano się dobrze do niepodległości. A kiedy nastała sprzyjająca okoliczność byliśmy gotowi. Tu w Borowiu, tu w okolicznych wioskach nasi dziadowie i pradziadowie byli gotowi bo ciężko na tę wolność pracowali.

Przemyślmy ich ciężką pracę, każdy z nas. Przemyślmy co my możemy zrobić dla Polski, dla naszych małych ojczyzn, naszych miejscowości. Bo chodzi o dobro naszych rodzin, ich przyszłości, ich pomyślności.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie Pomnika Niepodległości.  Dokonali tego wspólnie z Wójtem Gminy Wiesławem Gąską i Przewodniczącą Rady Gminy Alicją Szaniawską, zaproszeni goście z Sejmu i Senatu RP.

Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i wiązanki pod nowo odsłoniętym Pomnikiem Niepodległości.

Dalsza cześć uroczystości przeniosła się do zabytkowego kościoła w Borowiu, gdzie wystąpili uczniowie klas III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu, którzy wykonali pieśni patriotyczne oraz chór szkolny „Orchidea” z Zespołu Oświatowego w Borowiu i Gminna Orkiestra Dęta z Borowia. Przybyli na uroczystość goście mieli również możliwość zapoznania się z wystawą fotograficzną pt. „Kapłan” poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszko.

 Dla wszystkich uczestników został przygotowany poczęstunek.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.