Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Drukuj
Poprawiono: 05 grudzień 2017
Utworzono: 17 październik 2017

W dniu 13 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu odprawioną przez wikariusza ks. Kamila Daniluka w intencji pracowników oświaty.

W uroczystości oprócz pracowników oświaty udział wzięli: Kamila Sabak reprezentująca Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, ks. Kamil Daniluk wikariusz parafii Borowie, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Marta Serzysko Sekretarz Gminy Borowie, Katarzyna Iwaniec dyrektor GOK w Borowiu, Katarzyna Wirtek kierownik GOPS w Borowiu, Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty Urzędu Gminy Borowie oraz Łukasz Rosłaniec i Krzysztof Szczypek Policjanci z Zespołu do spraw Prewencji w Borowiu.

Uroczystość otworzył Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, który powitał zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości, a następnie skierował następujące słowa do pracowników oświaty:

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

  W dniu 14 października, obchodzony jest w naszym kraju  Dzień Edukacji Narodowej – Święto Nauczycieli i Wszystkich Pracowników Oświaty. Dziś, w przededniu tego pięknego święta spotykamy się na gminnych uroczystościach . W tym szczególnym dniu, gdy nasze myśli biegną do polskiej szkoły, nie może zabraknąć życzeń i serdecznych podziękowań kierowanych pod adresem nauczycieli, za ważną rolę jaką odgrywacie Państwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Moja wdzięczność wynika z zaangażowania w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć. Takie święto, to również okazja do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w życiu współczesnego młodego pokolenia Polaków. Jeden ze znanych polskich uczonych mówił o nauczycielach:

„Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”.

W taki sposób można powiedzieć o kimś, kto swój zawód traktuje jako formę życiowego powołania i potrafi w oczach innych cieszyć się niekwestionowanym autorytetem.

 We współczesnym świecie, autorytetów potrzebują zarówno małe dzieci jak i wkraczająca w dorosłe życie  młodzież. To nauczyciel powinien pełnić rolę życiowego mistrza i przewodnika, który pokieruje jej rozwojem intelektualnym i duchowym.

Nie ulega wątpliwości, że nauczyciel może być i zapewne w większości jest w życiu ucznia, jedną z osób mających największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. To duża odpowiedzialność, która zobowiązuje do szczególnie solidnej i ciężkiej pracy. Wymaga także samodoskonalenia. Jaki jest więc ten idealny nauczyciel? Według opinii uczniów i rodziców powinien wykazać się dużym taktem pedagogicznym, życzliwością, szczerością, ale także stanowczością i dyscypliną. Powinien być obiektywny i posiadać zindywidualizowane podejście do każdego wychowanka. Musi dysponować ogromną wiedzą i mądrością życiową, by w ten sposób wzbudzać zarówno szacunek jak i uznanie.

Budowanie autorytetu to proces żmudny i długotrwały. Tworzenie więzi opartej na szacunku, zaufaniu, i zdolności do kompromisu trwa całymi latami. Dlatego mądry, doświadczony nauczyciel będzie taki partnerski układ cenił i pielęgnował. Nauczyciel uznawany przez uczniów za autorytet nie wygłasza raniących uwag i komentarzy. Potrafi słuchać i przyjmować racje innych. Dobry nauczyciel nie wypowie słów, że nie lubi pracy z małymi dziećmi. Dobry pedagog szanuje ucznia. Pomaga mu w budowaniu poczucia własnej wartości. Nauczyciel powinien także inspirować wychowanków do rozwijania własnych zainteresowań. Pracy nauczyciela powinna nieustannie towarzyszyć myśl o tym, że uczestniczy w ważnym procesie kształtowania przyszłych pokoleń. Od współczesnego nauczyciela oczekuje się ustawicznego dokształcania, troszczenia się o awans zawodowy i podnoszenia swoich kwalifikacji.   Doskonalmy się sami, a najdoskonalej wychowamy nasze dzieci” – czyż nie jest to powiedzenie które winno przyświecać dobremu nauczycielowi?.  Nauczyciel musi mieć wiedzę i umieć tą wiedzę przekazywać innym. „Choćby bowiem posiadał wiele wiadomości, choćby był nawet prawdziwym uczonym, to bez powyższego przymiotu wiedza jego będzie podobna do szkatułki mieszczącej w sobie drogocenne skarby, do której klucz utracono” – pisał jeden z uczonych. W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro dziecka, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji, oraz znajdowania sensu życia. Stosunek do ucznia jest kamieniem węgielnym etyki zawodowej nauczyciela, głównym kryterium jego pedagogicznej wartości. Przysłuchując się tym oczekiwaniom stawianym nauczycielowi – autorytetowi, łatwo dostrzec, że nie każdy sprostałby tej roli. Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich wychowanków. To one powinny być i zapewne są dla Was, drodzy pedagodzy najcenniejszą nagrodą.

Wiem, że w naszych szkołach w gminie Borowie nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych predyspozycjach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, organizatorów życia i działania zbiorowego uczniów. Jesteście zdolni do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdziwej życzliwości. Z okazji dzisiaj obchodzonego  święta – Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Państwu wyrażam swoją wdzięczność za zaangażowanie i codzienny trud. Składam moje serdeczne podziękowania za rzetelność i oddanie, z jakim realizujecie powierzone obowiązki.

Życzę Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców.

 „Pełnia życia jest wtedy, gdy ma się przekonanie, że robi się coś ważnego, potrzebnego, to, co przynosi pożytek ludziom i społeczeństwu”.

Jako Wójt Gminy Borowie wraz z całym samorządem dokładamy wszelkich starań, by ułatwić realizację stawianych przed Wami zadań. Edukacja młodych pokoleń leży nam szczególnie na sercu, bowiem dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro.

Priorytetem moich działań było, jest i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształtowania młodych umysłów. Jak Państwo wiecie na terenie naszej Gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe,    oraz dwa przedszkola i jeden punkt przedszkolny. Do niedawna funkcjonowały dwa gimnazja, które z mocy zmiany prawa oświatowego zostały włączone do ośmioletnich szkół podstawowych. Samorząd w swoim budżecie corocznie przeznacza znaczne środki finansowe wykraczające poza otrzymywaną subwencję oświatową zarówno na bieżące funkcjonowanie jak również na inwestycje i remonty, które w istotny sposób poprawiają warunki pracy i nauki. Z tych ważniejszych inwestycji – przed nami rozbudowa Zespołu Szkół w Głoskowie i rozbudowa szkoły i budowa Sali gimnastycznej w Iwowem. Od nowego roku szkolnego planuję podjęcie działań w celu utworzenia przedszkola w Iwowem i połączenia w jeden Zespół szkół.

Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę i zaangażowanie, nie tylko to w życie szkoły, ale również na rzecz lokalnego społeczeństwa naszej gminy. Udział młodzieży w uroczystościach religijno – patriotycznych czy też akcjach charytatywnych to cenne drogowskazy dla naszej młodzieży. Życzę Państwu dużo zdrowia, zadowolenia z wykonywanych codziennych obowiązków, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Doceniając wyjątkowo sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków związanych z pracą wychowawczo-pedagogiczną wśród dzieci i młodzieży z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy przyznał nagrody pieniężne po 2 500zł dla niżej wymienionych nauczycieli:

  1. Zespół Szkół w Głoskowie:
  1. Zespół Oświatowy w Borowiu:
  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem:

 

Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali:

  1. Zespół Szkół w Głoskowie:

 

Nauczyciele i wychowawcy:

Administracja i obsługa:

 

  1. Zespół Oświatowy w Borowiu:

 

Nauczyciele i wychowawcy:

Administracja i obsługa:

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem

 

Nauczyciele i wychowawcy:

Administracja i obsługa:

Miłym akcentem tegorocznego święta było złożenie ślubowania przez Panią Olgę Zadrożną z Zespołu Oświatowego w Borowiu  i wręczenie jej Aktu na nauczyciela mianowanego.

 

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0007.jpg

0008.jpg 0009.jpg 0010.jpg

0011.jpg 0012.jpg 0013.jpg

0014.jpg 0019.jpg 0020.jpg

0021.jpg 0022.jpg 0023.jpg

0024.jpg 0025.jpg 0026.jpg

0027.jpg 0028.jpg 0029.jpg

0030.jpg 0031.jpg 0032.jpg

0033.jpg 0034.jpg 0035.jpg

0036.jpg 0037.jpg 0038.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.