GMINNE DOŻYNKI W BOROWIU

Drukuj
Poprawiono: 05 grudzień 2017
Utworzono: 28 sierpień 2017

27 sierpnia 2017 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się o godz. 1200  mszą św. w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu sprawowaną przez proboszcza parafii ks. Dariusza Parafiniuka i wikariusza ks. Kamila Stańczuka. Po mszy barwny korowód dożynkowy z wieńcami przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie szły delegacje z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych sołectw, władze gminy, mieszkańcy gminy Borowie i zaproszeni goście.

Tegoroczną uroczystość poprowadzili Katarzyna Iwaniec dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Tomasz Majczyna wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu i członek Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.

Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy: Wójtowi Wiesławowi Gąsce i Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Szaniawskiej. Dokonali tego starostowie dożynek państwo Grażyna i Leon Zawadkowie z Filipówki, a następnie pozostałe delegacje z: Borowia, Filipówki, Słupa Drugiego, Gościewicza, Brzuskowoli, Łętowa, Starej Brzuzy i Nowej Brzuzy, Iwowego, Łopacianki, Lalin, Chromina, Wilchty, Jaźwin, Głoskowa, Kamionki, Dudki, Słupa Pierwszego oraz Ośrodka MONAR w Głoskowie.

Następnie prowadzący uroczystość powitali przybyłych na uroczystość zaproszonych gości min.: Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm RP, Mariana Piłkę Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ks. Dariusza Parafiniuka Proboszcza Parafii Borowie, ks.  Kamila Stańczuka Wikariusza Parafii Borowie, Bożenę Kwiatkowską Wójta Gminy Parysów, Sławomira Rusaka Zastępcę Wójta Gminy Miastków Kościelny, Roberta Chychłowskiego Zastępcę Wójta Gminy Wilga, Bernadetę Mikos Sekretarza Miasta i Gminy Pilawa, Barbarę Zgódka Sekretarza Gminy Latowicza, Piotra Wysockiego Kierownika KRUS w Garwolinie, Tadeusza Czamarę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz wszystkich mieszkańców gminy Borowie.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Panie Pośle, Czcigodni księża, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, Drodzy rolnicy,

  Żniwa dobiegły już do pomyślnego końca, dlatego też organizując dożynki pragnę Wam w ten sposób podziękować za trud pracy na roli, który nie ogranicza się tylko do okresu żniw, ale jest przecież trudem całorocznym. Wasza praca drodzy rolnicy, zasługuje na szczególne uznanie, bowiem dzięki Wam, codziennie na nasze stoły trafia chleb bez którego trudno wyobrazić sobie życia człowieka. Wiemy też, że wielu milionom ludzi na świecie brakuje tego chleba. Świadomi jesteśmy także, jak we współczesnym świecie jest on mało szanowany, bowiem codziennie trafia on do pojemników na odpady. Doceniamy jego wartość wówczas gdy go nam zabraknie. Dostrzegając wielką wartość Waszej pracy drodzy rolnicy, życzę Wam niezmiennej  satysfakcji z gospodarowania na roli, pomyślności i dobrego zdrowia. Spotykając się na tradycyjnym święcie plonów odwołujemy się do pięknych, praktykowanych już od wielu wieków tradycji dożynkowych. Tak jak nasi ojcowie i dziadowie pragniemy wspólnie świętować i cieszyć się z tego, że żniwa dobiegły końca, a w naszych domach nie zabraknie codziennego chleba i innych plonów ziemi.

Z wielką wdzięcznością oraz szacunkiem i podziwem dla ciężkiej pracy rolników wszyscy spoglądamy na przepiękne wieńce i niezwykle wymowne chleby dożynkowe, przyniesione przed chwilą przez starostów dzisiejszych dożynek Państwo Grażynę i Leona Zawadków z Filipówki i delegacje z poszczególnych sołectw. Świadczą one o tym, że tegoroczne żniwa, przyniosły upragnione plony. (…) A rok nie należał do łatwych.   Ale dzięki zaangażowaniu i poświęceniu, tak jak zawsze daliście sobie radę z wszystkimi przeciwnościami. 

Dzisiejsza  uroczystość dożynkowa , tak jak i te minione święta plonów, są wyjątkowymi wydarzeniami dla całej naszej społeczności lokalnej, bo z jednej strony pochylamy się nad ciężką pracą rolnika,, dziękujemy im za trud pracy, a z drugiej strony przyczyniamy się do kultywowania tradycji naszych dziadków, przypominamy młodemu pokoleniu jak wyglądały w dawnych czasach obyczaje żniwne. 

      Drodzy rolnicy,

Wasza praca na roli i miejsce gdzie ją wykonujecie –polska wieś – to podstawa narodowej tożsamości i tradycji. Tworzycie kulturę wsi, w której jest zawsze miejsce na nowoczesność, ale i podtrzymywanie tradycji naszych dziadów. Niech te bochny chleba i przepiękne wieńce dożynkowe przypominają dzisiejszemu i przyszłemu pokoleniu, że bez rolnika i jego umiłowania do Ziemi nie może funkcjonować świat.

Szanowni Państwo,

Pomimo postępu cywilizacyjnego to rąk rolnika  nie da się niczym zamienić jak też żadną maszyną całkowicie zastąpić. I chociaż tradycyjne narzędzia używane przed kilkudziesięcioma laty – sierp i cepy zastąpione zostały kombajnami, to współczesny rolnik ma wciąż co robić, odczuwa trud swojej ciężkiej pracy .. i wciąż brakuje mu czasu.

Jakże dzisiejsze rolnictwo i polska wieś różnią się od tego z przed pół wieku.  Tak naprawdę dzisiejsza wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś otworzyła szeroko bramy na współczesność, bo teraźniejszość tego od nas wymaga. Mieszkańcy wsi, tak jak mieszkańcy  miast, w coraz większym stopniu mogą w równym stopniu korzystać z dóbr postępu cywilizacyjnego jakim są - telefony i internet, wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna, dobre drogi, dobrze wyposażone przedszkola i szkoły, dostęp do nowoczesnej służby zdrowia, kultury, sportu. Samorząd gminy Borowie   zabiega aby jak najwięcej środków finansowych pozyskać do gminnego budżetu.   Dlatego też prowadzimy budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej ( w br w Iwowem, Goździe i kilka ulic w Borowiu - Koszt tych zadań to kwota 1,5 mln zł) , przygotowujemy projekty kolejnych inwestycji w szkołach w Głoskowie i Iwowem w celu ich rozbudowy i modernizacji.   Kontynuowana jest od ubiegłego roku budowa kanalizacji sanitarnej o długości blisko 50 km, dla wsi Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi , Jaźwiny, Gózd , Laliny i Iwowe. (Całkowity koszt tego zadania  to kwota blisko 9 mln.) W bieżącym roku rozpoczęliśmy budowę kanalizacji dla wsi Łętów, Filipówka, Brzuskowola i Gościewicz o łącznej długości 19,5 km ( Koszt zaś tego zadania to kwota blisko 5 mln zł).   Przed samorządem Borowia jeszcze wiele zadań i wyzwań   bo zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Czynimy to wszystko po to aby na wsi można było godnie żyć. Trudno byłoby wymienić całość ostatnich dokonań, jednak mieszkańcy są naocznymi świadkami ich wykonywania. Na zakończenie chcę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość, swoim współpracownikom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom z którymi samorząd na co dzień współpracuje za okazywaną pomoc i zrozumienie. Dziękuję wszystkim sponsorom – przedsiębiorcom  za przekazanie środków finansowych, na  organizację tych dożynek.

Szanowni zebrani, Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę pięknych przeżyć i dobrego odpoczynku, a rolnikom na kolejny rozpoczynający się rok rolniczego trudu mówię - Szczęść Boże.

Dziękuję za uwagę.

W dalszej części głos zabrał Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, który złożył rolnikom w dniu ich święta najlepsze życzenia. Podziękował za trud pracy na roli i życzył dobrych zbiorów w przyszłym roku. Poseł odczytał również list od Wicemarszałek Senatu Marii Koc przygotowany na tę uroczystość. List od starosty Marka Chciałowskiego odczytał Tadeusz Czamara, a list od marszałka województwa Adama Struzika odczytała Katarzyna Iwaniec.

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość.

Robert Kuchnio Wiceprezes do spraw technicznych OSM Garwolin oraz Robert Warda zastępca kierownika do spraw skupu OSM Garwolin wręczyli wyróżnienia oraz puchary dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali Sławomir Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Grzegorz Jaroń z Gozdu.

W części artystycznej dożynek zaprezentowały się: Kapela „Bocianisko”, Zespół Ludowy „Melodia” z Łukowa,  Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy „Borowianki” z Brzuzy, Zespół Ludowy z Chromina, Gminna Orkiestra Dęta. Uroczystość uświetnił również występ Kabaretu „KaŁaMaSz”.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania dla zespołów ludowych występujących w tegorocznych dożynkach oraz Gminnej Orkiestrze Dętej.

 

Galeria zdjęć

0001.jpg 0002.jpg 0003.jpg

0004.jpg 0005.jpg 0006.jpg

0007.jpg 0008.jpg 0009.jpg

0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg

0013.jpg 0014.jpg 0015.jpg

0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg

0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg

0022.jpg 0023.jpg 0024.jpg

0025.jpg 0026.jpg 0027.jpg

0028.jpg 0029.jpg 0030.jpg

0031.jpg 0032.jpg 0033.jpg

0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg

0037.jpg 0038.jpg 0039.jpg

0040.jpg 0041.jpg 0042.jpg

0043.jpg 0044.jpg 0045.jpg

0046.jpg 0047.jpg 0048.jpg

0049.jpg 0050.jpg 0051.jpg

0052.jpg 0053.jpg 0054.jpg

0055.jpg 0056.jpg 0057.jpg

0058.jpg 0059.jpg 0060.jpg

0061.jpg 0062.jpg 0063.jpg

0064.jpg 0065.jpg 0066.jpg

0067.jpg 0068.jpg 0069.jpg

0070.jpg 0071.jpg 0072.jpg

0073.jpg 0074.jpg 0075.jpg

0076.jpg 0077.jpg 0078.jpg

0079.jpg 0080.jpg 0081.jpg

0082.jpg 0083.jpg 0084.jpg

0085.jpg 0086.jpg 0087.jpg

0088.jpg 0089.jpg 0090.jpg

0091.jpg 0092.jpg 0093.jpg

0094.jpg 0095.jpg 0096.jpg

0097.jpg 0098.jpg 0099.jpg

0100.jpg 0101.jpg 0102.jpg

0103.jpg 0104.jpg 0105.jpg

0106.jpg 0107.jpg 0108.jpg

0109.jpg 0110.jpg 0111.jpg

0112.jpg 0113.jpg 0114.jpg

0115.jpg 0116.jpg 0117.jpg

0118.jpg 0119.jpg 0120.jpg

0121.jpg 0122.jpg 0123.jpg

0124.jpg 0125.jpg 0126.jpg

0127.jpg 0128.jpg 0129.jpg

0130.jpg 0131.jpg 0132.jpg

0133.jpg 0134.jpg 0135.jpg

0136.jpg 0137.jpg 0138.jpg

0139.jpg 0140.jpg 0141.jpg

0142.jpg 0143.jpg 0144.jpg

0145.jpg 0146.jpg 0147.jpg

0148.jpg 0148a.jpg 0149.jpg

0150.jpg 0151.jpg 0152.jpg

0153.jpg 0154.jpg 0155.jpg

0156.jpg 0157.jpg 0158.jpg

0159.jpg 0160.jpg 0161.jpg

0162.jpg 0163.jpg 0164.jpg

0165.jpg 0166.jpg 0167.jpg

0168.jpg 0169.jpg 0170.jpg

0171.jpg 0172.jpg 0173.jpg

0174.jpg 0175.jpg 0176.jpg

0177.jpg 0178.jpg 0179.jpg

0180.jpg 0181.jpg 0182.jpg

0183.jpg 0184.jpg 0185.jpg

0186.jpg 0187.jpg 0188.jpg

0189.jpg 0190.jpg 0191.jpg

0192.jpg 0193.jpg 0194.jpg

0195.jpg 0196.jpg 0197.jpg

0198.jpg 0199.jpg 0200.jpg

0201.jpg 0202.jpg 0203.jpg

0204.jpg 0205.jpg 0206.jpg

0207.jpg 0208.jpg 0209.jpg

0210.jpg 0211.jpg 0212.jpg

0213.jpg 0214.jpg 0215.jpg

0216.jpg 0217.jpg 0218.jpg

0219.jpg 0220.jpg 0222.jpg

0223.jpg 0224.jpg 0225.jpg

0226.jpg 0227.jpg 0228.jpg

0229.jpg 0230.jpg 0231.jpg

0232.jpg 0233.jpg 0234.jpg

0235.jpg 0236.jpg 0237.jpg

0238.jpg 0239.jpg 0240.jpg

0241.jpg 0242.jpg 0243.jpg

0244.jpg 0245.jpg 0246.jpg

0247.jpg 0248.jpg 0249.jpg

0250.jpg 0251.jpg 0252.jpg

0253.jpg 0254.jpg 0255.jpg

0256.jpg 0257.jpg 0258.jpg

0259.jpg 0260.jpg 0261.jpg

0262.jpg 0263.jpg 0264.jpg

0265.jpg 0266.jpg 0267.jpg

0268.jpg 0269.jpg 0270.jpg

0271.jpg 0272.jpg 0273.jpg

0274.jpg 0275.jpg 0276.jpg

0277.jpg 0278.jpg 0279.jpg

0280.jpg 0281.jpg 0282.jpg

0283.jpg 0284.jpg 0285.jpg

0286.jpg 0287.jpg 0288.jpg

0289.jpg 0290.jpg 0291.jpg

0292.jpg 0293.jpg 0294.jpg

0295.jpg 0296.jpg 0297.jpg

0298.jpg 0299.jpg 0300.jpg

0301.jpg 0302.jpg 0303.jpg

0304.jpg 0305.jpg 0306.jpg

0307.jpg 0308.jpg 0309.jpg

0310.jpg 0311.jpg 0312.jpg

0313.jpg 0314.jpg 0315.jpg

0316.jpg 0317.jpg 0318.jpg

0319.jpg 0320.jpg 0321.jpg

0322.jpg 0323.jpg 0324.jpg

0325.jpg 0326.jpg 0327.jpg

0328.jpg 0329.jpg 0330.jpg

0331.jpg 0332.jpg 0333.jpg

0334.jpg 0335.jpg 0336.jpg

0337.jpg 0338.jpg 0339.jpg

0340.jpg 0341.jpg 0342.jpg

0343.jpg 0344.jpg 0345.jpg

0346.jpg 0347.jpg 0348.jpg

0349.jpg 0350.jpg 0351.jpg

0352.jpg 0353.jpg 0354.jpg

0355.jpg 0356.jpg 0357.jpg

0358.jpg 0359.jpg 0360.jpg

0361.jpg 0362.jpg 0363.jpg

0364.jpg 0365.jpg 0366.jpg

0367.jpg 0368.jpg 0369.jpg

0370.jpg 0371.jpg 0372.jpg

0373.jpg 0374.jpg 0375.jpg

0376.jpg 0377.jpg 0378.jpg

0379.jpg 0380.jpg 0381.jpg

0382.jpg 0383.jpg 0384.jpg

0385.jpg 0386.jpg 0387.jpg

0388.jpg 0389.jpg 0390.jpg

0391.jpg 0392.jpg 0393.jpg

0394.jpg 0395.jpg 0396.jpg

0397.jpg 0398.jpg 0399.jpg

0400.jpg 0401.jpg 0402.jpg

0403.jpg 0404.jpg 0405.jpg

0406.jpg 0407.jpg 0408.jpg

0409.jpg 0410.jpg 0411.jpg

0412.jpg 0413.jpg 0414.jpg

0415.jpg 0416.jpg 0417.jpg

0418.jpg 0419.jpg 0420.jpg

0421.jpg 0422.jpg 0423.jpg

0424.jpg 0425.jpg 0426.jpg

0427.jpg 0428.jpg 0429.jpg

0430.jpg 0431.jpg 0432.jpg

0433.jpg 0434.jpg 0435.jpg

0436.jpg 0437.jpg 0438.jpg

0439.jpg

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.