Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

GMINNE DOŻYNKI W BOROWIU

Poprawiono: 05 grudzień 2017
Utworzono: 28 sierpień 2017

27 sierpnia 2017 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu. Uroczystość dożynkowa rozpoczęła się o godz. 1200  mszą św. w kościele p.w. Trójcy Świętej w Borowiu sprawowaną przez proboszcza parafii ks. Dariusza Parafiniuka i wikariusza ks. Kamila Stańczuka. Po mszy barwny korowód dożynkowy z wieńcami przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie szły delegacje z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych sołectw, władze gminy, mieszkańcy gminy Borowie i zaproszeni goście.

Tegoroczną uroczystość poprowadzili Katarzyna Iwaniec dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Tomasz Majczyna wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu i członek Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu.

Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy: Wójtowi Wiesławowi Gąsce i Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Szaniawskiej. Dokonali tego starostowie dożynek państwo Grażyna i Leon Zawadkowie z Filipówki, a następnie pozostałe delegacje z: Borowia, Filipówki, Słupa Drugiego, Gościewicza, Brzuskowoli, Łętowa, Starej Brzuzy i Nowej Brzuzy, Iwowego, Łopacianki, Lalin, Chromina, Wilchty, Jaźwin, Głoskowa, Kamionki, Dudki, Słupa Pierwszego oraz Ośrodka MONAR w Głoskowie.

Następnie prowadzący uroczystość powitali przybyłych na uroczystość zaproszonych gości min.: Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm RP, Mariana Piłkę Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ks. Dariusza Parafiniuka Proboszcza Parafii Borowie, ks.  Kamila Stańczuka Wikariusza Parafii Borowie, Bożenę Kwiatkowską Wójta Gminy Parysów, Sławomira Rusaka Zastępcę Wójta Gminy Miastków Kościelny, Roberta Chychłowskiego Zastępcę Wójta Gminy Wilga, Bernadetę Mikos Sekretarza Miasta i Gminy Pilawa, Barbarę Zgódka Sekretarza Gminy Latowicza, Piotra Wysockiego Kierownika KRUS w Garwolinie, Tadeusza Czamarę Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz wszystkich mieszkańców gminy Borowie.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

Panie Pośle, Czcigodni księża, Panie i Panowie Burmistrzowie i Wójtowie, Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej uroczystości, Drodzy rolnicy,

  Żniwa dobiegły już do pomyślnego końca, dlatego też organizując dożynki pragnę Wam w ten sposób podziękować za trud pracy na roli, który nie ogranicza się tylko do okresu żniw, ale jest przecież trudem całorocznym. Wasza praca drodzy rolnicy, zasługuje na szczególne uznanie, bowiem dzięki Wam, codziennie na nasze stoły trafia chleb bez którego trudno wyobrazić sobie życia człowieka. Wiemy też, że wielu milionom ludzi na świecie brakuje tego chleba. Świadomi jesteśmy także, jak we współczesnym świecie jest on mało szanowany, bowiem codziennie trafia on do pojemników na odpady. Doceniamy jego wartość wówczas gdy go nam zabraknie. Dostrzegając wielką wartość Waszej pracy drodzy rolnicy, życzę Wam niezmiennej  satysfakcji z gospodarowania na roli, pomyślności i dobrego zdrowia. Spotykając się na tradycyjnym święcie plonów odwołujemy się do pięknych, praktykowanych już od wielu wieków tradycji dożynkowych. Tak jak nasi ojcowie i dziadowie pragniemy wspólnie świętować i cieszyć się z tego, że żniwa dobiegły końca, a w naszych domach nie zabraknie codziennego chleba i innych plonów ziemi.

Z wielką wdzięcznością oraz szacunkiem i podziwem dla ciężkiej pracy rolników wszyscy spoglądamy na przepiękne wieńce i niezwykle wymowne chleby dożynkowe, przyniesione przed chwilą przez starostów dzisiejszych dożynek Państwo Grażynę i Leona Zawadków z Filipówki i delegacje z poszczególnych sołectw. Świadczą one o tym, że tegoroczne żniwa, przyniosły upragnione plony. (…) A rok nie należał do łatwych.   Ale dzięki zaangażowaniu i poświęceniu, tak jak zawsze daliście sobie radę z wszystkimi przeciwnościami. 

Dzisiejsza  uroczystość dożynkowa , tak jak i te minione święta plonów, są wyjątkowymi wydarzeniami dla całej naszej społeczności lokalnej, bo z jednej strony pochylamy się nad ciężką pracą rolnika,, dziękujemy im za trud pracy, a z drugiej strony przyczyniamy się do kultywowania tradycji naszych dziadków, przypominamy młodemu pokoleniu jak wyglądały w dawnych czasach obyczaje żniwne. 

      Drodzy rolnicy,

Wasza praca na roli i miejsce gdzie ją wykonujecie –polska wieś – to podstawa narodowej tożsamości i tradycji. Tworzycie kulturę wsi, w której jest zawsze miejsce na nowoczesność, ale i podtrzymywanie tradycji naszych dziadów. Niech te bochny chleba i przepiękne wieńce dożynkowe przypominają dzisiejszemu i przyszłemu pokoleniu, że bez rolnika i jego umiłowania do Ziemi nie może funkcjonować świat.

Szanowni Państwo,

Pomimo postępu cywilizacyjnego to rąk rolnika  nie da się niczym zamienić jak też żadną maszyną całkowicie zastąpić. I chociaż tradycyjne narzędzia używane przed kilkudziesięcioma laty – sierp i cepy zastąpione zostały kombajnami, to współczesny rolnik ma wciąż co robić, odczuwa trud swojej ciężkiej pracy .. i wciąż brakuje mu czasu.

Jakże dzisiejsze rolnictwo i polska wieś różnią się od tego z przed pół wieku.  Tak naprawdę dzisiejsza wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś otworzyła szeroko bramy na współczesność, bo teraźniejszość tego od nas wymaga. Mieszkańcy wsi, tak jak mieszkańcy  miast, w coraz większym stopniu mogą w równym stopniu korzystać z dóbr postępu cywilizacyjnego jakim są - telefony i internet, wodociągi, gazociągi, kanalizacja sanitarna, dobre drogi, dobrze wyposażone przedszkola i szkoły, dostęp do nowoczesnej służby zdrowia, kultury, sportu. Samorząd gminy Borowie   zabiega aby jak najwięcej środków finansowych pozyskać do gminnego budżetu.   Dlatego też prowadzimy budowę nowych odcinków dróg o nawierzchni asfaltowej ( w br w Iwowem, Goździe i kilka ulic w Borowiu - Koszt tych zadań to kwota 1,5 mln zł) , przygotowujemy projekty kolejnych inwestycji w szkołach w Głoskowie i Iwowem w celu ich rozbudowy i modernizacji.   Kontynuowana jest od ubiegłego roku budowa kanalizacji sanitarnej o długości blisko 50 km, dla wsi Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi , Jaźwiny, Gózd , Laliny i Iwowe. (Całkowity koszt tego zadania  to kwota blisko 9 mln.) W bieżącym roku rozpoczęliśmy budowę kanalizacji dla wsi Łętów, Filipówka, Brzuskowola i Gościewicz o łącznej długości 19,5 km ( Koszt zaś tego zadania to kwota blisko 5 mln zł).   Przed samorządem Borowia jeszcze wiele zadań i wyzwań   bo zdajemy sobie sprawę jak wiele jeszcze jest do zrobienia. Czynimy to wszystko po to aby na wsi można było godnie żyć. Trudno byłoby wymienić całość ostatnich dokonań, jednak mieszkańcy są naocznymi świadkami ich wykonywania. Na zakończenie chcę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość, swoim współpracownikom za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom z którymi samorząd na co dzień współpracuje za okazywaną pomoc i zrozumienie. Dziękuję wszystkim sponsorom – przedsiębiorcom  za przekazanie środków finansowych, na  organizację tych dożynek.

Szanowni zebrani, Wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej uroczystości życzę pięknych przeżyć i dobrego odpoczynku, a rolnikom na kolejny rozpoczynający się rok rolniczego trudu mówię - Szczęść Boże.

Dziękuję za uwagę.

W dalszej części głos zabrał Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, który złożył rolnikom w dniu ich święta najlepsze życzenia. Podziękował za trud pracy na roli i życzył dobrych zbiorów w przyszłym roku. Poseł odczytał również list od Wicemarszałek Senatu Marii Koc przygotowany na tę uroczystość. List od starosty Marka Chciałowskiego odczytał Tadeusz Czamara, a list od marszałka województwa Adama Struzika odczytała Katarzyna Iwaniec.

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość.

Robert Kuchnio Wiceprezes do spraw technicznych OSM Garwolin oraz Robert Warda zastępca kierownika do spraw skupu OSM Garwolin wręczyli wyróżnienia oraz puchary dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali Sławomir Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Grzegorz Jaroń z Gozdu.

W części artystycznej dożynek zaprezentowały się: Kapela „Bocianisko”, Zespół Ludowy „Melodia” z Łukowa,  Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy „Borowianki” z Brzuzy, Zespół Ludowy z Chromina, Gminna Orkiestra Dęta. Uroczystość uświetnił również występ Kabaretu „KaŁaMaSz”.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania dla zespołów ludowych występujących w tegorocznych dożynkach oraz Gminnej Orkiestrze Dętej.

 

Galeria zdjęć

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.