Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 19 grudzień 2019
Utworzono: 19 grudzień 2019

W dniu dzisiejszym, 19.12.2019r. do Urzędu Gminy przybyli uczniowie Zespołu Oświatowego w Borowiu wraz z nauczycielką Panią Hanną Baran, którzy swoją wizytę rozpoczęli od kolędowania. Przebrani w piękne stroje zaśpiewali kilka kolęd a następnie złożyli serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Borowie. Wójt Wiesław Gąska w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników podziękował za wizytę, a następnie złożył serdeczne życzenia.

Na zakończenie miłego spotkania uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z Wójtem oraz pracownikami Urzędu.

Jeszcze raz dziękujemy za piękny śpiew i ciepłe życzenia.

Poprawiono: 19 listopad 2019
Utworzono: 15 listopad 2019

Borowie, obchody Święta Niepodległości

Tegoroczne obchody 11 listopada rozpoczęto tradycyjnie od mszy świętej odprawionej o godz. 10:00 w kościele Trójcy Świętej w Borowiu w intencji Ojczyzny przez proboszcza parafii ks. Marka Kukiela. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie Dyrektor GOK Pani Barbara Zawadka powitała zaproszonych gości i wszystkich uczestników uroczystości. Wójt gminy Wiesław Gąska w okolicznościowym przemówieniu

Naciśnij aby wyświetlić przemówienie

Naciśnij aby ukryć przemówienie

Pani Starosto, Czcigodni Księża, Pani Przewodnicząca Rady, Szanowne Poczty Sztandarowe, Droga Młodzieży, Szanowni mieszkańcy Gminy Borowie, Drodzy Państwo obecni na uroczystości.

101 lat temu, 11 listopada 1918 roku, był dniem przełomowym w dziejach naszego kraju. Pięć pokoleń Polaków, żyjących pod zaborami, czekało na własne państwo. I w końcu przyszła niepodległość. Nie była szczęśliwym zbiegiem okoliczności, była ona wynikiem zarówno czynu zbrojnego Legionów, jak i efektem mądrości polityków i dyplomatów. Ale przede wszystkim mogła zaistnieć, dzięki woli i determinacji narodu, dzięki  pamiętaniu przez okres niewoli, o naszej narodowej tożsamości,  dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

 Szanowni Państwo,

           Zgromadziliśmy się dzisiaj, by uczcić kolejną rocznicę tego ważnego dnia, ale żeby mógł on nastąpić, to Kosynierzy Tadeusza Kościuszki, Powstańcy Listopadowi i Styczniowi, bezimienni żołnierze, kwiat naszego narodu, musieli oddać życie za marzenia o wolnej, odrodzonej Polsce. Chylimy dziś przed nimi głowy. Wspominamy dzisiaj zwłaszcza legionistów i ich wodza Józefa Piłsudzkiego, bo to oni ostatecznie rzucili wyzwanie zaborcom, „ na stos rzucili swój życia los”- jak mówią słowa legionowej pieśni. Swoim uporem i bohaterstwem, spełnili tęsknotę pokoleń – wskrzesili Polskę, i w decydującym momencie historii, nie zawahali się stanąć w szeregu, gotowi zapłacić najwyższą cenę. Byli to prawdziwi patrioci, ludzie mężni, pełni wiary, oddani swojej Ojczyźnie, oddani Polsce. To z ich marzeń, o wolnym i niepodległym kraju, powstała Druga Rzeczpospolita. Powstańcy i Legioniści, zesłańcy i Kosynierzy, wszyscy oni wierzyli, że ich wysiłek i przelana krew nie będą zmarnowane. Dlatego nam kolejnym już pokoleniom Polaków, nie wolno ich zawieść. Dlatego my mieszkający na Polskiej Ziemi, mamy obowiązek dbać o Polskę. Dziś budujemy naszą przyszłość w europejskiej rodzinie narodów. Dlatego tak jak naszym ojcom przed laty, potrzeba nam poczucia narodowej dumy, potrzeba miłości do kraju w którym żyjemy i do naszej „małej ojczyzny” jaką jest Gmina Borowie. Potrzeba nam też głośno i zdecydowanie przeciwstawiać się narzucaniu nam  zachowań i zwyczajów, nie pasujących do wiekowych tradycji Polaków. Tylko wtedy wzbogacimy zjednoczoną Europę, o wartości niepowtarzalne, przekażemy jej nasze myśli, naszą kulturę, historię, nasze narodowe cechy, i musimy wierzyć w siebie i w to, że należy nam się godne miejsce pośród niepodległych i demokratycznych narodów Unii Europejskiej. Polakom dzisiaj, tak jak i wtedy w 1918 roku, potrzebna jest zgoda narodowa, potrzebne są nam dobre rządy, spokój i mądrość.  Tylko poprzez pilną naukę, poprzez uczciwą pracę, poprzez godne zachowanie, możemy stać się patriotami naszych czasów, możemy Naszej Ojczyźnie być użyteczni, możemy być godnymi następcami Kosynierów Kościuszki, Powstańców Listopadowych i Styczniowych, Legionistów Józefa Piłsudskiego, a także Powstańców Warszawskich.

            Wolności nie można tylko posiadać i używać, wolność także i w demokracji, każdego dnia trzeba zdobywać, a duch prawdy i duch wolności, są filarami mądrego społeczeństwa. Znane słowa C. K. Norwida „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” wciąż są aktualne, bo zawierają istotę naszej powinności wobec Polski.

 Pamiętajmy więc o naszej narodowej historii, pamiętajmy o wszystkich, którzy życie swoje za naszą wolność oddali, miejmy świadomość, że historia kołem się toczy, i niech wolna i niepodległa Polska, będzie najwyższą wartością, której strzec wszyscy obowiązek mamy, tu i dzisiaj dla nas, tu i dzisiaj dla następnych pokoleń, wolnych i niepodległych Polaków. My, jako córki   i synowie dumnego narodu polskiego  jesteśmy odpowiedzialni za to dziedzictwo, któremu na imię POLSKA. „Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno moja”, tak w 1983r. wołał Św. Jan Paweł II.

dziś wołajmy, Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno Nasza!

Naciśnij aby ukryć przemówienie

 przybliżył długą i krwawą drogę Polski do niepodległości. Następnie głos zabrała Iwona Kurowska V-ce Starosta  Powiatu Garwolińskiego, która podziękowała mieszkańcom za tak liczne uczestnictwo w uroczystościach , jak też przybliżyła drogę Polski do niepodległości. Następnie złożone zostały pod pomnikiem wiązanki kwiatów. W południe, w Gminnym Ośrodku Kultury młodzież ze szkół z terenu gminy zaprezentowała przygotowany na tą doniosłą uroczystość program artystyczny, po czym z koncertem pieśni patriotycznych wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta.

 

Poprawiono: 18 listopad 2019
Utworzono: 13 listopad 2019

11 małżeńskich par z gminy Borowie obchodziło 9 listopada 2019 roku złote gody pożycia małżeńskiego. Z tej okazji prezydent RP Andrzej Duda nadał małżonkom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał wójt gminy Wiesław Gąska w asyście Posła na Sejm RP Pana Grzegorza Woźniaka i Alicji Szaniawskiej Przewodniczącej Rady Gminy Borowie.

 

Gminne uroczystości związane z jubileuszem złotych godów małżeńskich par  rozpoczęły się Mszą św. odprawioną 9 listopada w kościele parafialnym przez proboszcza ks. Marka Kukiela. Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie składane pół wieku temu. Druga część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Wójt Gminy Wiesław Gąska przywitał Jubilatów, ich rodziny a także zaproszonych gości. Następnie wójt skierował do Jubilatów następujące słowa: Złote Gody to jubileusz, obchodzony szczególnie uroczyście w naszej, polskiej tradycji, również od wielu lat także, w gminie Borowie. 

- Ten przeżyty wspólnie czas, to symbol wierności i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia sensu związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Na pewno w ciągu tych 50 lat były chwile radosne i piękne, ale też nie brakowało zapewne wyrzeczeń, smutku i trudnych doświadczeń. Ten czas wspólnego życia można porównać do grubej księgi, która na początku zawierała białe niezapisane karty. Z upływem każdego dnia, miesiąca i roku te białe karty były stopniowo uzupełniane tekstem z Waszego małżeńskiego życia. Wiem, że macie państwo za sobą wiele lat ciężkiej pracy na wielu płaszczyznach – budowania ciepła rodzinnego, lat ciężkiej pracy zawodowej. Mimo różnych przeciwności losu wytrwaliście państwo razem. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem, miłością i szacunkiem. Dziś już wiecie jak wybaczać, wiecie czym jest miłość doskonała. Wiecie też ile trudu trzeba ponieść podjętą przed laty decyzją bycia ze sobą przez całe życie. Wasze życie stanowi wzór i inspirację dla tych, którzy wybrali lub też będą wybierać wspólną drogę życia w związku małżeńskim. Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać w słowach przysięgi małżeńskiej, w doli i niedoli. Jeśli ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiego czynu. Codziennej trosce o dom i chleb, o dobre wychowanie i wykształcenie dzieci, o sprawiedliwość i uczciwość w życiu publicznym, oddaliście państwo swoje najlepsze lata.
W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek wójta gminy Borowie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je:

Halina i Bohdan Babik
Marta i Bogdan Baran
Jadwiga i Henryk Baranek
Marianna i Antoni Domareccy
Janina i Bogdan Gasek
Teresa i Zdzisław Kowalscy
Elżbieta i Jan Malitka
Stanisława i Waldemar Osiak
Anna i Stanisław Soszka
Krystyna i Zdzisław Szulc
Marianna i Edward Wojciechowscy

- Medale te są potwierdzeniem, że wybrana przed laty życiowa droga była słuszna, a Wasz wysiłek, wkład pracy w dobre wychowanie Waszych dzieci spotkał się z uznaniem najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa, jest rodzina. Jestem przekonany, że przez te wszystkie lata daliście bardzo dużo rodzinie, lokalnemu społeczeństwu i Państwu Polskiemu. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek małżeński zasługują na najwyższy szacunek - spuentował W. Gąska.

Życzenia złożył jubilatom poseł Grzegorz Woźniak, który nie zapomina o tak doniosłych wydarzeniach, przewodnicząca RG Alicja Szaniawska, sekretarz gminy i członkini Zarządu Powiatu Garwolińskiego Marta Serzysko, inspektor USC Hanna Sitek.

Oprócz medali jubilatów obdarowano kwiatami i ciepłymi kocami. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu, tradycyjnej lampki szampana, pamiątkowych zdjęć oraz wspomnień i występów kapeli „Bocianisko” pod kierownictwem Jurka Hrycaka.

Jubilatom towarzyszyli najbliżsi, proboszcz parafii ks. Marek Kukiel, wikariusz ks. Marek Strzeżysz, p.o dyrektora GOK Barbara Zawadka i inni.

 

 

 

 

Poprawiono: 17 styczeń 2020
Utworzono: 31 październik 2019

11 października 2019 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Borowiu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wiesława Gąski z nauczycielami i dyrektorami szkół z terenu gminy Borowie z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Wójt Gminy przyznał  nagrody pieniężne wyróżniającym się nauczycielom pracującym w szkołach na terenie gminy Borowie. Witając przybyłych na uroczystość 13 nauczycieli  kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych Wójt Wiesław Gąska podziękował za owocną pracę dydaktyczno – wychowawczą i edukacyjną, która przełożyła się na osiągnięcie przez uczniów wysokich wyników w sprawdzianach  i egzaminach. Podziękował także za krzewienie postaw etycznych i moralnych, a także wartości chrześcijańskich i patriotycznych młodego pokolenia. Następnie Wójt skierował do nauczycieli życzenia zdrowia, uznania społecznego, a także wdzięczności uczniów i wychowanków za ponoszony trud przekazywania wiedzy. Wójt podkreślił przy tym, że samorząd gminy zawsze będzie wspierał oświatę, troszcząc się o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i nauki w szkołach i przedszkolach.

Nagrody wójta otrzymali:

Szkoła Podstawowa w Iwowem:

 1. Jolanta Maszkiewicz
 2. Katarzyna Kot

Zespół Oświatowy w Borowiu:

 1. Ewa Wielgosz
 2. Iwona Serzysko
 3. Olga Zadrożna
 4. Agnieszka Łoń
 5. Bożena Lipińska

Zespół Szkół w Głoskowie:

 1. Małgorzata Piętka
 2. Aleksandra Elmerych
 3. Grażyna Drewnik
 4. Ilona Osiak
 5. Andrzej Danieluk
 6. Marlena Kowalska

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Małgorzata Piętka dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie, która podziękowała za skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty życzenia i  przyznane nagrody, zapewniając przy tym, że podziękowania i nagrody władz motywują do jeszcze lepszej pracy dydaktycznej.

Podczas uroczystości obecni byli Sekretarz Gminy Marta Serzysko i Skarbnik Gminy Hanna , a także inni pracownicy Urzędu Gminy, którzy współpracują na co dzień z placówkami oświatowymi: Jacek Walecki, Izabela Baran, Joanna Gajowniczek, Małgorzata Wielgosz – Górzkowska.

Wszystkim nauczycielom i  pracownikom administracji i obsługi, składam najlepsze życzenia. Nagrodzonym gratuluję i  zachęcam wszystkich, którym leży na sercu los naszych dzieci i młodzieży  do ponoszenia trudu codziennej pracy, którego celem jest dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

 

Poprawiono: 17 styczeń 2020
Utworzono: 02 wrzesień 2019

1 września 2019 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu, które tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. W intencji rolników mszę odprawił proboszcz parafii ks. Marek Kukiel.

Po mszy z racji przypadającej 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej delegacja:  Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Wiesław Gąska Wójt Gminy, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy oraz Tomasz Metera radny rady gminy i przedstawiciel Stowarzyszenia Kawaleryjskiego 1. Pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona z Garwolina,  przemaszerowała na cmentarz parafialny, gdzie złożyła wieniec pod pomnikiem „Poległym za ojczyznę 1939-1945” upamiętniając poległych w II Wojnie Światowej.

Następnie barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie 5 zaprzęgów konnych z władzami gminy i zaproszonymi gośćmi. Następnie maszerowały delegacje z poszczególnych sołectw i mieszkańcy gminy i powiatu.

Korowód dożynkowy zatrzymał się przy „Pomniku Niepodległości”, gdzie delegacja w osobach: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Maciej Błachnio Wójt Gminy Sobolew, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie i Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wieniec upamiętniając 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Tradycyjnie uroczystość dożynkową poprowadzili Marzena Nowak wiceprzewodnicząca rady gminy Borowie oraz Tomasz Majczyna wychowawca Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Borowiu.

Zgodnie z tradycją na początku uroczystości odbyło się wręczenie chleba dożynkowego władzom gminy: Wójtowi Wiesławowi Gąsce i Przewodniczącej Rady Gminy Alicji Szaniawskiej. Dokonali tego starostowie dożynek państwo Bogumiła i Marek Obłoza z Lalin, a następnie pozostałe delegacje z: Nowej Brzuzy, Starej Brzuzy, Słupa Drugiego, Brzuskowoli, Filipówki, Gościewicza, Łopacianki, Borowia, Jaźwin,  Gozdu, Słupa Pierwszego, Głoskowa, Dudki, Lalin, Chromina, Kamionki, Wilchty, Łętowa i Iwowego.

Uczestnicy dożynek obtańczyli wieńce dożynkowe przy walczyku przygrywanym przez Kapelę „Bocianisko”.

Następnie zabrał głos Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska:

„Panie Pośle,

Pani Burmistrz

Panie i Panowie Wójtowie

Szanowni radni powiatowi i gminni

Szanowni Księża

Drodzy rolnicy

Dostojni Goście

Szanowni Mieszkańcy,

 

Przed chwilą,  z rąk starostów dzisiejszych dożynek, którymi są Państwo Bogumiła i Marek Obłozowie z Lalin, z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Alicją Szaniawską, otrzymaliśmy pachnący, wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które dojrzewało na borowieckiej ziemi. Dziękujemy za ten wymowny dar chleba, dziękujemy także wszystkim delegacjom poszczególnych sołectw za przekazane nam bochny chleba. Cieszymy się, że przedstawiciele sołectw tak licznie włączyli się również w tym roku, w ten piękny dożynkowy zwyczaj.

 

Szanowni państwo,

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika, to także piękne wydarzenie dla wszystkich mieszkańców wsi.  Dożynki są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań rolników o to, by plony były jak najobfitsze.

To taki dzień w którym mówimy o naszych rolnikach, i o ich ciężkiej pracy,
o ewentualnych trudnościach w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki tej pracy i zaangażowaniu codziennie  na polskie stoły  trafia  chleb.

Dla każdego mieszkańca wsi najważniejszą wartością była i nadal jest ziemia , jej uprawa i to  co może ona w wyniku całorocznego trudu rąk ofiarować jej gospodarzowi – owoc ziemi jakim jest  chleb. Wszystko co ziemia da stanowi podstawę egzystencji człowieka. Ziemia zatem,   jak mówią rolnicy   żywi człowieka ale w zamian, wymaga ciągłych starań i zabiegów, Ten rok dla rolnika, to kolejny rok szczególnie  ciężki z uwagi na wielotygodniowy okres suszy. Sprawiła ona, że plony płodów rolnych są dużo mniejsze niż być powinny. Rolnicy zastanawiają się jak utrzymać posiadane stada zwierząt.

Szanowni Państwo,

Pomimo, że nastąpiła mechanizacja w rolnictwie, że w wielu pracach pomagają nam maszyny to rąk rolnika nie da się zastąpić. Często o rolnikach mówimy w chwilach trudnych dla społeczeństwa, rzadziej w chwilach trudnych dla rolnictwa i rolnika.

 

Szanowni Państwo

Gmina Borowie to typowa wiejska i nieduża obszarowo gmina, bowiem zajmuje powierzchnię nieco ponad 8 tys. hektarów, w której mieszka 5300 mieszkańców w 19 sołectwach. 

Rolnicy naszej gminy uprawiają głównie żyto, pszenicę, mieszanki  zbóż, owies i pszenżyto a także kukurydzę, ziemniaki i inne pastewne. W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie upraw kukurydzy, co jest odzwierciedleniem wzrostu pogłowia bydła a w szczególności krów mlecznych . Od wielu lat obserwujemy   wzrost bydła  w tym mlecznego a co za tym idzie wzrost produkcji mleka.  W  produkcji mleka rolnicy Gminy Borowie zajmują II miejsce w powiecie garwolińskim sprzedając 6 854 tys. litrów mleka i 4 miejsce w rejonie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie ,  co stanowi 6,4 % całego skupu tej Spółdzielni.

 Do największych producentów zaliczają się kolejno, tacy rolnicy jak Pan Krystian Wielgosz z Gozdu ( 297 tys. l. mleka), Pan Mirosław Gaładyk z Łopacianki (215 tys. l.), Pan Wiesław Szeląg z Iwowego 166 tys. l.), Pan Grzegorz Jaroń z Gozdu ( 157 tys. l.), Pani Bogumiła Obłoza z Lalin( 140 tys. l), Pan Robert Baran z Filipówki (137 tys. l.) Pan Czesław Gasek  z Jaźwin (121 tys. l.),  Pan Bogdan Reda z Łopacianki (120 tys. l.) i Pan Marcin Makowski z Łopacianki (117 tys. l.).

Gmina Borowie to także gospodarstwa  specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej  a do największych producentów zaliczamy Pana Dominika Szopę z Gozdu, Pana  Adama Zboinę z Filipówki czy też Panów Włodzimierza Sabaka  z Lalin i  Bogdana Sabaka z Iwowego.

Szanowni Państwo

Jak już wspomniałem Gmina Borowie to typowo rolnicza gmina, na terenie której brak jest  większych zakładów pracy. Dlatego też posiadamy nieduży około 25 milionowy budżet, gdzie znaczna część tego budżetu przeznaczana jest na funkcjonowanie oświaty, nowe inwestycje proekologiczne w tym kanalizację sanitarną, remonty i modernizacje dróg, czy też oświetlenie uliczne. Posiadane środki są nie współmierne do potrzeb naszej społeczności. Dlatego też musimy planować zadania w taki sposób aby uwzględniać najpilniejsze potrzeby naszych mieszkańców. Z wielką uwagą śledzimy możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych. Priorytetem naszych samorządowych działań jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Borowie, dotychczas na jej budowę wydaliśmy ponad 30 milionów złotych. Potrzeba jeszcze kilka milionów po to aby w czerwcu przyszłego roku zakończyć budowę w całej gminie.  Obecnie trwają prace w Jaźwinach, Goździe, Lalinach i Iwowem oraz kończymy prace w Filipówce i Gościewiczu.   Dzięki środkom unijnym prowadzimy kapitalny remont zabytkowej dzwonnicy w Borowiu, a także zakończony został trwający kilka miesięcy remont kapitalny Szkoły w Iwowem.   Niebawem rozpocznie się budowa  odcinka drogi gminnej w Lalinach.  Za pozyskane środki z Funduszu Dróg samorządowych 2,5 mln zł będziemy przebudowywać drogę w Dudce, zaś Starosta Garwoliński modernizuje drogę w Iwowem do Jamielnego, a za kilka tygodni rozpocznie się modernizacja drogi powiatowej na odcinku Oziemkówka – Wilchta. Koszt funkcjonowania oświaty to kwota  8 mln zł a otrzymujemy z budżetu państwa nieco ponad 5 mln. Realizujemy też zadania z Programu rodzina tj zasiłki rodzinne, wychowawcze 500plus i Dobry Start 300+ na które rząd przekaże nam w tym roku ponad 6 mln. zł, trafią one do naszych rodzin.

 Szanowni Państwo ,

Nieudało by się zrealizować tych wszystkich wymienionych przeze mnie zadań, gdyby nie pomoc wielu ludzi z różnych instytucji i Urzędów. Dlatego też do nich   kieruję słowa uznania i podziękowania. Dziękuję Panu G. Woźniakowi za pomoc przy pozyskiwaniu środków między innymi na straże - na zakup samochodu dla OSP Chromin, Dziękuję samorządowi województwa, Panu Adamowi Struzikowi, Pani Ewie Orzełowskiej i Pani Elżbiecie Lanc za przekazywane środki finansowe na wiele inwestycji – drogi, zabytki, remont szkoły w Iwowem, remont dzwonnicy, remonty strażnic i wiele innych. Dziękuję Pani Marii Koc za dotychczasową pomoc i współpracę. Dziękuje Panu Staroście i całemu Zarządowi za przeznaczenie środków na drogi powiatowe na terenie gminy, tą w Iwowem prowadzącą do Jamielnego i Kamionce. Dziękuję Policji i Straży za utrzymanie bezpieczeństwa pożarowego i porządku publicznego. Dziękuję Kierownictwu WFOŚiGw za przekazywane dotacje m.in. na realizowane ścieżki edukacyjne, program usuwania azbestu, zakup samochodu dla OSP Chromin i dla innych  OSP na ich wyposażenie. Dziękuję kierownictwu KRUS za środki dla OSP Borowie, dziękuję radnym, sołtysom, dyrektorom i kierownikom jednostek podległych, strażakom ochotnikom, wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, a także Gminnej Orkiestrze Dętej, KGW i Zespołom Ludowym za pracę i współdziałanie na rzecz mieszkańców naszej gminy. 

Szanowni Państwo

Na zakończenie chcę podziękować także wszystkim, tym mieszkańcom którzy przygotowywali te piękne wieńce dożynkowe, tym którzy wypiekli bochny chleba, dziękuję Zespołom Ludowym i KGW za przygotowanie poczęstunku znajdującego się na stole biesiadnym, pracownikom GOK, strażakom za pomoc w organizacji dożynek,  naszym księżom za sprawowanie Mszy Świętej, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w dniu dzisiejszym tej rolniczej uroczystości. Słowa uznania i podziękowania kieruję do rolników za ich ciężką, mozolną pracę. Życzę Wam  aby ziemia na której pracujecie drodzy rolnicy,  odwzajemniała się wam tysiąckrotnym plonem, abyście nigdy nie musieli przeżywać klęski suszy, czy innych zdarzeń. Życzę  aby słowa wypowiedziane przed laty przez Wincentego Witosa były ciągle żywe wśród tych, którzy decydują o losie polskiego rolnika – „ W chłopie żyje i odradza się naród,  z niego czerpie swą siłę państwo. On najwięcej daje, najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie może być zdrowego narodu i silnego państwa”.

 Życzę Wam Drodzy mieszkańcy i Szanowni Goście, aby nigdy nie zabrakło nam wszystkim tego najważniejszego symbolu dożynek – chleba.

Szczęść Boże.”

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP oraz Bartłomiej Goliszewski przedstawiciel Marii Koc Wicemarszałka Senatu RP

Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw podzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystości gośćmi i mieszkańcami.

Roman Chojecki przedstawiciel OSM Garwolin wręczył wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki dla trzech hodowców bydła mlecznego z terenu gminy Borowie, którzy dostarczyli najwięcej mleka do OSM Garwolin w 2018 roku. Wyróżnienie otrzymali Krystian Wielgosz z Gozdu, Mirosław Gaładyk z Łopacianki oraz Wiesław Szeląg z Iwowego.

Podczas tegorocznych dożynek włodarze gminy, zaproszeni gości, delegacje z poszczególnych sołectw oraz mieszkańcy gminy wspólnie biesiadowali przy stołach zastawionych potrawami przygotowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich z Chromina, Filipówki, Głoskowa, Iwowego, Słupa Pierwszego, Wilchty, Dudki, Borowia, Lalin, Jaźwin oraz Zespół Ludowy Borowianki i Zespół Ludowy z Chromina.  Podczas biesiady przygrywał zespół „Sami Swoi”.

Niezwykłą atrakcją tegorocznych dożynek było młócenie zboża cepami oraz wiązanie snopów powrósłami.

Na zakończenie oficjalnej uroczystości Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli podziękowania za uczestnictwo w dożynkach dla Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  oraz przedstawicieli sołectw.

Ostatnim punktem dożynek była zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Blues”.

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.