Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 18 styczeń 2018
Utworzono: 18 styczeń 2018

Poprawiono: 16 styczeń 2018
Utworzono: 16 styczeń 2018

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

 

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

 

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

 

Co masz zrobić?

 

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

 

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Poprawiono: 10 styczeń 2018
Utworzono: 10 styczeń 2018

Zapraszam na obrady XL sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
  7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 02 styczeń 2018
Utworzono: 02 styczeń 2018