Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 06 luty 2018
Utworzono: 06 luty 2018

Zapraszam na obrady XLI sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu
14 lutego 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w związku ze zmianami w 2018 roku w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego przy drodze powiatowej na terenie gminy Borowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 18 styczeń 2018
Utworzono: 18 styczeń 2018