Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 22 październik 2018
Utworzono: 22 październik 2018

Protokół z wyborów do Rady Gminy Borowie

Poprawiono: 22 październik 2018
Utworzono: 22 październik 2018

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Borowie

Poprawiono: 12 październik 2018
Utworzono: 12 październik 2018

Poprawiono: 12 październik 2018
Utworzono: 12 październik 2018

Zapraszam na obrady XLVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie XLVIII sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
  6. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
  7. Informacja wójta gminy o działalności samorządu w kadencji 2014-2018.
  8. Informacja przewodniczącej rady gminy podsumowująca działalność Rady Gminy w kadencji 2014-2018.
  9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

Alicja Szaniawska

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Poprawiono: 02 październik 2018
Utworzono: 02 październik 2018

Urząd Gminy Borowie informuje, iż posiada jednego psa przeznaczonego do adopcji.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Borowie lub pod numerem tel. 256859070 wew. 24.