Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 12 grudzień 2018
Utworzono: 20 lipiec 2018

Poprawiono: 04 lipiec 2018
Utworzono: 04 lipiec 2018

 

Zgodnie z Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprawiono: 03 lipiec 2018
Utworzono: 03 lipiec 2018

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.

 

Poprawiono: 29 czerwiec 2018
Utworzono: 29 czerwiec 2018

W  związku  z  ogłoszonym  przez  Instytut  Upraw  Nawożenia  i  Gleboznawstwa  - Państwowy  Instytut  Badawczy  w  Puławach  komunikatem  dotyczącym  wystąpienia  w  okresie  od  21  kwietnia  2018  roku  do  20  czerwca  2018  roku  suszy  na  obszarze  Polski,  Wójt  Gminy  Borowie  informuje,  że  rolnicy  posiadający  grunty  na  terenie  gminy  Borowie  mogą  składać  wnioski  o  oszacowanie  strat  w  gospodarstwach  rolnych,  spowodowanych  suszą.

Poprawiono: 29 czerwiec 2018
Utworzono: 29 czerwiec 2018

Wójt Gminy Borowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start’’. Program będzie realizowany przez Urząd Gminy w Borowiu.

W ramach programu „Dobry Start”, osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Prawo do świadczenia „Dobry Start” ustala się na wniosek.

 

Wnioski będzie można składać od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia
  • systemów teleinformatycznych banków

 

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.