Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 07 listopad 2018
Utworzono: 07 listopad 2018

Poprawiono: 30 październik 2018
Utworzono: 30 październik 2018

Zapraszam na obrady XLIX sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XLIX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
 13. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 14. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Borowie

Alicja Szaniawska

Poprawiono: 25 październik 2018
Utworzono: 24 październik 2018

Głosowanie na Wójta Gminy Borowie

Liczba uprawnionych

 

4190

Liczba wydanych kart

 

2181

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika

 

1

Liczba kart wyjętych z urny

 

2181

Liczba kart ważnych

 

2181

Liczba głosów nieważnych z kart ważnych

 42

w tym liczba głosów nieważnych z powodu  postawienia znaku za i przeciw

4

w tym liczba głosów nieważnych z powodu  nie postawienia znaku za lub przeciw

38

Liczba głosów ważnych

w tym głosujących za wyborem kandydata

1562

73,02%

w tym głosujących przeciw wyborowi kandydata

577

26,98%

 

 Głosowanie na kandydatów na radnych rady gminy Borowie

Numer okręgu

Granice okręgu

Imię i nazwisko kandydata

Liczba głosów

% otrzymanych głosów

1

Borowie

Bętkowska Klaudia

55

35.26%

Baranek Tadeusz

101

64.74%

2

Borowie

Zawadka Ryszard

38

24.36%

Miechowiecki Piotr

47

30.13%

Belkiewicz Krystyna

71

45.51%

3

Stara Brzuza, Nowa Brzuza

Gora Dominika

78

50.98%

Baran Albert

75

49.02%

4

Chromin

Metera Tomasz

85

61.15%

Wiechetek Jakub

54

38.85%

5

Gościewicz,
Łopacianka

Nowak Marzena

97

65.10%

Jaroń Sylwester

52

34.90%

6

Jaźwiny

Baran Maciej

Bez głosowania

 

7

Słup Pierwszy, Słup Drugi

Wielgosz Ewa

80

66.67%

Osiak Krzysztof

40

33.33%

8

Filipówka

Chmielak Michał

110

63.95%

Zawadka Janusz

62

36.05%

9

Łętów, Kamionka

Mikulska Krystyna

39

37.86%

Rybicka Elżbieta

64

62.14%

10

Dudka, Wilchta

Kania Krzysztof

85

41.26%

Kowalski Krzysztof

121

58.74%

11

Głosków

Kowalski Grzegorz

89

63.57%

Michna Stanisław

51

36.43%

12

Głosków

Mikulska Wioletta

45

32.14%

Barcikowska Halina

95

67.86%

13

Laliny

Świątek Anna

44

38.26%

Sabak Maria

71

61.74%

14

Iwowe

Pazaura Krzysztof

39

31.45%

Szaniawska Alicja

85

68.55%

15

Iwowe

Kaliński Sylwester

36

34.62%

Świątek Tadeusz

68

65.38%

 

Kandydaci do Rady Powiatu (z większą ilością głosów)

Imię i nazwisko

Ilość głosów

Serzysko Marta

966

Zboina Adam

223

Serzysko Monika

222

Pasternak Beata

205

Kowalski Janusz

115

Kowalski Paweł

110

Sionek Kazimierz

80

 

Kandydaci do Sejmiku Województwa Mazowieckiego (z większą ilością głosów)

Imię i nazwisko

Ilość głosów

Żochowski Krzysztof

419

Woźniak-Sionek Elżbieta

392

Orzełowska Ewa Janina

219

Kudelski Wojciech

160

Piesio Jerzy

105

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.