Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 25 luty 2019
Utworzono: 22 listopad 2018

Poprawiono: 19 listopad 2018
Utworzono: 19 listopad 2018

Uprzejmie zawiadamiam, że postanowieniem Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gminy
i rad miast, zwołana została I Sesja Rady Gminy Borowie w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji rady gminy przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
  5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
  6. Ślubowanie Wójta.
  7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Poprawiono: 13 listopad 2018
Utworzono: 13 listopad 2018

Poprawiono: 07 listopad 2018
Utworzono: 07 listopad 2018