Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Poprawiono: 03 styczeń 2019
Utworzono: 29 grudzień 2018

 

Warsztaty przygotowujące członków Gminnej Orkiestry Dętej w Borowiu do Koncertu Kolęd Trzech Pokoleń w dniu 06.01.2019 r. wraz z zakupem materiałów w postaci toneru do drukarki, papieru ksero, laminatora, bindownicy oraz gilotyny do papieru sfinansowano ze środków
Fundacji „Orlen – Dar Serca”.
Umowa Darowizny Nr MMNZ/2018/247.

 

Poprawiono: 20 grudzień 2018
Utworzono: 19 grudzień 2018

Poprawiono: 12 grudzień 2018
Utworzono: 12 grudzień 2018