Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Informacja o rządowym programie „Dobry Start”

Poprawiono: 29 czerwiec 2018
Utworzono: 29 czerwiec 2018

Wójt Gminy Borowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry Start’’. Program będzie realizowany przez Urząd Gminy w Borowiu.

W ramach programu „Dobry Start”, osoby uprawnione będą mogły otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się.

Prawo do świadczenia „Dobry Start” ustala się na wniosek.

 

Wnioski będzie można składać od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem:

  • portalu informacyjno-usługowego emp@tia
  • systemów teleinformatycznych banków

 

Wnioski w formie papierowej będzie można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu przy ul. A. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie od 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje dzieciom uczącym się w szkole co w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

UWAGA! Program nie obejmuje:

- dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu i w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole,

- studentów,

- uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Akt prawny:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz.1061).

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.