Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Informator gminny – powiadomienia SMS

Poprawiono: 27 luty 2018
Utworzono: 13 luty 2018

Zachęcamy mieszkańców do zgłoszenia poniżej swojego numeru telefonu i korzystania z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania. Dzięki rejestracji w systemie odbiorca będzie otrzymywał wiadomości na swój telefon z informacjami o tym, co ważnego dzieje się w Gminie Borowie min:

• ostrzeżenia meteorologiczne, awarie (wichury, wypadki, przerwy w dostawie prądu lub wody, itp.),

• imprezy kulturalne, sportowe,

• bezpłatne badania lekarskie i programy zdrowotne,

• przypomnienia o ważnych świętach i wydarzeniach państwowych czy samorządowych. Aby zapisać się do bezpłatnego systemu SMS należy wypełnić poniższy formularz:

Informator gminny – powiadomienia SMS

 

Regulamin Gminnego Informatora SMS

       1. Informacje ogólne

 • Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje regulujące zasady bezpiecznego korzystania z bezpłatnego, Gminnego Informatora SMS zwanego zamiennie usługą lub skrótem GISMS, oferowanego i administrowanego przez Gminę Borowie.
 • Dostawcą GISMS jest Urząd Gminy Borowie.
 • Gmina  ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Gminnego Informatora SMS.
 • Odbiorcą usług Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca numer telefonu komórkowego w dowolnej krajowej sieci, zwana dalej Użytkownikiem.
 1. 2.Warunki korzystania z GISMS
 • Warunkiem korzystania z Usługi jest: poprawne wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Gminy Borowie www.borowie.pl i akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie dostępności Usługi i reklamacji związanych z ich świadczeniem.
 1. 3. Dostępność Usługi
 • Otrzymywanie smsów jest usługą całkowicie bezpłatną.
 • Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 • Wiadomości SMS będą przesyłane do Użytkownika począwszy od dnia rejestracji w Informatorze.
 • Rejestracja Usługi drogą internetową następuje po wpisaniu w formularzu numeru telefonu, imienia i nazwiska, a następnie potwierdzeniu tych danych przez Użytkownika, otrzymanym kodem SMS na numer telefonu podany w formularzu.
 • Rejestracja Użytkownika Usługi możliwa jest również za pomocą formularza. Wypełnione zgłoszenie należy pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Borowie, ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie.
 • Wpisując numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany numer informacji zgodnie z Regulaminem Gminnego Informatora SMS i potwierdza, że podany numer jest zarejestrowany na jego osobę.
 • Użytkownik w przypadku zmiany numeru telefonu zobowiązany jest do jego niezwłocznej aktualizacji. W tym celu należy zgłoszenie przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z imieniem i nazwiskiem, starym i nowym numerem telefonu komórkowego, na który będzie świadczona Usługa Gminny Informator SMS.
 • Rezygnacja z Usługi Gminny Informator SMS odbywa się poprzez zgłoszenie tego faktu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W wiadomości należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko oraz numer telefonu, którego dotyczy sprawa.
 • Użytkownik o wyłączeniu Usługi zostanie poinformowany smsem. W przypadku braku dostępu do Internetu Użytkownik, może zrezygnować z Usługi składając stosowne oświadczenie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Borowie, ul. Sasimowskiego 2, 08-412 Borowie. W piśmie należy zawrzeć następujące informacje: imię i nazwisko oraz numer telefonu, którego dotyczy sprawa.

 

 1. 4. Reklamacje
 • Gmina Borowie i administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych GSM, niezależnych od Gminy Borowie i administratorów, a w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem lub nieregularnym dostarczeniem, a także za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych treści do Użytkownika, uprzednio wysyłanych przez Gminę Borowe na wskazany numer telefonu komórkowego.
 • Gmina Borowie zastrzega sobie prawa do wprowadzenia zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.borowie.pl .
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 • Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 • Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania serwisu oraz inne pytania związane z usługą prosimy kierować pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. 5. Ochrona prywatności i dane osobowe Użytkowników serwisu.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) jest Urząd Gminy Borowie.
 • Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji do Gminnego Informatora SMS i przetwarzane są przez Gminę Borowie w celu realizacji bezpłatnej Usługi powiadamiania sms.
 • Urząd Gminy Borowie zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika GISMS jest równoznaczne z utratą możliwości korzystania z Usługi.
 • Urząd Gminy Borowie ma prawo do ujawnienia numeru telefonu Użytkownika wyłącznie w przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa np. policji, prokuraturze i innym instytucjom realizującym ustawowe zadania.
 • Wszystkie zebrane dane osobowe (formularz rejestracyjny internetowy) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)

 

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.